Putkettoman uppoasennuksen käyttö ulkotiloissa

1.12.2007

Suositus 1/2007:

Kysymys:

Saako kaapelin asentamista rakenteisiin asennustapaa rasiointeineen (putketonta uppoasennusta) käyttää ulkoseinissä ulkoverhouksessa (tiili, lauta, yms.)? Valmistaja ilmoittaa koje-/jakorasian kaapelinysän olevan kotelointiluokaltaan IP 20.

Suositus:

Ulkotiloissa voidaan rakennuksen rakenteiden tms. avulla suojata sähköasennuksia ympäristön vaikutuksilta. Eristettyjen johtimien asentaminen putkeen tai ns. putketon uppoasennus sallitaan, jos asennus on suojattu ulkotilan olosuhteilta rakenteiden ja sähkölaitteiden koteloinnin yhdistelmällä.