Peruseristetty johdin muovilistassa

12.1.2010

Suositus 12/2010

Kysymys:

Saako peruseristetyn johtimen asentaa muovilistaan, jossa on suljettava kansi?

Suositus:

Standardin SFS 6000 taulukon 52-1 mukaan peruseristetyn johtimen voi asentaa avattavaan johtokanavaan, ja johtokanavaan voi asentaa virtapiiriin kuuluvat jännitteiset johtimet vain, jos johtokanava on tarkoitettu tällaiseen asennustapaan, johtokanavajärjestelmän kotelointiluokka on IP 4X tai IPXXD ja kansi voidaan ottaa pois työkalulla tai voimakkaalla käsiotteella. Johtokanavan valmistaja viime kädessä määrittelee, onko kanava soveltuva tällaiseen asennustapaan.