Putkilangan asentaminen johtolistaan

3.1.2010

Suositus 3/2010

Kysymys:

Saako putkilankaa asentaa johtolistaan?

Suositus:

Määräyksissä ei oteta kantaa yksittäiseen kaapelityyppiin, eikä niissä ole tarkkoja
kuvauksia putkilangasta eikä johtolistoista. Asentamisessa on noudatettava valmistajan ohjeita.