Johtimen mitoitus pienjänniteliittymässä

1.6.2017

Kysymys:

Miten mitoitetaan pienjänniteliittymässä keskuksen suojakiskon ja päämaadoituskiskon välinen johdin?

Suositus:

Pääkeskuksen ja päämaadoituskiskon välisen suojamaadoitusjohtimen poikkipinnan pitää vastata maadoitusjohtimen vaatimuksia. Poikkipinta-ala pitää olla vähintään 6 mm2 kuparia tai 50 mm2 terästä.

Poikkipinnan tulee olla tätä suurempi, mikäli johtimen kautta kulkee oikosulkuvirtoja, jotka edellyttävät suurempaa poikkipinta-alaa. Tällöin mitoituksessa käytetään samoja mitoitussääntöjä kuin suojajohtimien mitoituksessa eli standardin SFS 6000 taulukkoa 54.2 tai vaihtoehtoisesti laskentakaavaa, joka on esitetty standardin kohdassa 543.1.2.

Muuntamolla pitää ottaa huomioon PEN- tai suojamaadoitusjohtimen kanssa rinnakkain asennetuissa maadoitusjohtimissa esiintyvä oikosulkuvirran osuus.