Vanhat PEN-johtimilliset ryhmäjohdot

14.8.2017

Kysymys:

Linjasaneerauksen yhteydessä uusitaan huoneistojen nousukaapeli viisijohtimisiksi ja samoin huoneistojen ryhmäkeskukset uusitaan viisikiskoiseksi. Voiko ryhmäkeskukseen liittää aiempia PEN-johtimellisia ryhmäjohtoja? Eikö standardi estä siirtymisen TN-S-järjestelmästä takaisin TNC-järjestelmään?

Suositus:

PEN-johtimelliset ryhmäjohdot voi liittää viisikiskoiseen ryhmäkeskukseen. Keskuksen PE-ja N-kiskot täytyy kuitenkin yhdistää toisiinsa. Tässä edeltävä verkko (viisijohtiminen nousukaapeli sekä viisikiskoinen keskus) ei toimi TN-S-järjestelmä tapaan, vaan nolla – ja PE-johtimet on kytketty rinnan, jolloin ne toimivat TN-C-järjestelmänä. Kun viimeisetkin PEN-johtimet joskus muutetaan TN-S-järjestelmän mukaiseksi, ryhmäkeskuksen yhdistys voidaan poistaa. Ohjeita vanhojen asennusten muutostöihin löytyy standardista SFS 6000-8-802.