CCA-luokan kaapelien merkinnät

5.9.2017

Kysymys:

Mitä tarkoittaa kaapelissa merkintä Cca-s1,d1,a1?

Vastaus:

Kyseessä on rakennustuoteasetuksen mukaan testattu ja luokiteltu kaapeli. Rakennustuoteasetuksen (CPR) siirtymäaika päättyi 1. heinäkuuta 2017, minkä jälkeen markkinoille saatettavien, rakennuksissa käytettävien kaapeleiden on täytynyt olla asetuksen mukaisia.

Cca-luokan kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä uloskäytävien ja lääkintätilojen sähköasennuksissa. Nuo lisäkirjaimet s1, d1 ja a1 kuvaavat tarkemmin kaapelin käyttäytymistä palotilanteessa savunmuodostuksen, pisaranmuodostuksen ja happamien savukaasujen osalta.

Suomessa jatkossa on käytössä paloluokat Cca, Dca ja Eca, joista Eca on tavanomaisissa asennuksissa käytettävä kaapeliluokka ja Cca-luokan kaapeleita käytetään siellä, missä ennen vaadittiin nippupolttokokeen täyttävää vähän savuavaa halogeenitonta kaapelia.