Pää- tai noususulakkeen suurentaminen 35 A:sta suuremmaksi olemassa olevassa asennuksessa

1.1.2009

Suositus 1/2009

Kysymys:

Mitä tulee huomioida kun vaihdetaan keskusta suojaavien sulakkeiden kokoa 35 A:sta suuremmaksi (50 A tai 63 A) käytössä olevassa kohteessa?
 
Suositus:

Syy sulakkeiden suurentamiseen lienee aina kuormituksen kasvu ja siten olemassa olevien suojaavien sulakkeiden riittämättömyys ko. kohteessa. Riippumatta siitä mikä on aiheuttanut aiemmin suojana olleiden sulakkeiden riittämättömyyden, tulee huomioida seuraavat asiat:

  1. Sulakekoon suurentaminen on sähkötyötä, jonka voi tehdä ainoastaan työn tekemiseen oikeudet omaava
  2. Suurennettaessa pääsulakkeita, ennen työn tekemistä on tehtävä suurentamisen salliva sopimus liittymän haltijan ja jakeluverkkoyhtiön välillä
  3. Ennen työn tekemistä tulee varmistaa syöttävän johdon suojauksien ja johdinpoikkipintojen riittävyydet sekä keskuksen nimellisvirran riittävyys.
  4. Keskuksesta laaditut dokumentit ja keskusmerkinnät on muutettava vastaamaan muuttunutta tilannetta
  5. Kohteeseen on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen kuin muutos tai laajennus otetaan käyttöön. Tarkastuksesta suositellaan laadittavaksi pöytäkirja ja tarkastuksessa on varmistettava, että myös ne asennukset, joihin ei ole tehty muutoksia jäävät turvalliseen tilaan (mm. riittävä oikosulkuvirta keskuksessa, jonka etusulakkeita suurennetaan).
  6. Kohteeseen tulee teettää myös varmennustarkastus, ellei kyseessä ole kohde, jossa vaaditaan käytönjohtajaa tai sulakkeiden vaihtotyöhön ei liity lisäasennusten tekeminen.