Mittauksen sijaintimuutos pääkeskuksessa

3.1.2008

Suositus 3/2008

Kysymys:

Voidaanko uusissa jakokeskuksissa (In ≤ 63 A) energiamittaus sijoittaa ennen pääkytkintä? Syynä tähän voi olla esim. ennen pääkytkintä liitettävät sprinklausjärjestelmät.
 
Suositus:

Uusissa jakokeskuksissa (In ≤ 63 A) voidaan energiamittaus toteuttaa ennen kuluttajan pääkytkintä. Tällöin turvallisuuden varmistamiseksi suositellaan, että keskus varustetaan kahdella pääkytkimellä tai erottimella + pääkytkimellä. Kuluttajan käyttöön jäävä pääkytkin sijoitetaan mittauksen jälkeen ja toinen pääkytkin tai erotin sijoitetaan ennen pääsulakkeita niin, että sen käyttö normaalitilanteessa kuluttajan toimesta on estetty (sijoitettu esim. suojakannen alle).

ST-työryhmä on ottanut asian valmisteltavaksi ja tulee laatimaan yhteistyössä ET:n ja jakokeskusvalmistajien kanssa esimerkkikytkennät toteutukseen. Samassa yhteydessä tulisi saattaa sähkölämmityksen ohjauskytkentäsuositukset ajan tasalle, koska nykyisin edelleen käytössä olevat vanhat suositukset eivät enää palvele tämän päivän tarpeita.