TN-C-järjestelmän säilyttäminen ryhmäjohtotasolla

6.1.2009

Suositus 6/2009

Kysymys:
 
Voiko vanhan TN-C-järjestelmän pääkeskuksen, nousujohdon ja ryhmäkeskuksen uusia ilman, että ryhmäjohtoja uusitaan TN-S-järjestelmän mukaiseksi?
 
Suositus:
 
Ryhmäjohtoja ei tarvitse uusia TN-S-järjestelmän mukaiseksi. Kummankin keskuksen kanteen on kiinnitettävä kilpi ”Keskukseen liitetty PEN-johtimia”. Oheinen kuva kertoo esimerkin kytkennöistä tällaisessa tilanteessa. Laajemmin eri toteutustapoja käsitellään standardissa SFS 6000-8-802 ja sen liitteessä 802D.

Esimerkki kytkennöistä