Standardin SFS-EN-60204-1 värisääntöjen noudattaminen

8.1.2016

Suositus 4/2005

Kysymys:

Ohjausjännitemuuntajaa syötetään 400 V jännitteellä ja toisiopuolella on 230 V (AC). Toisiopuolen toinen johdin on yhdistetty syötön PE-liittimeen. Kuuluuko toisiopuolen johdotuksessa keskuksen sisällä noudattaa standardin SFS-EN-60204-1 kohdan 14.2.4 mukaista kumpikin johdin punainen värimerkintää, vai kohtien 14.2.4 ja 14.2.3 mukaista yhdistelmää, ”vaihe”-johdin punainen ja PE-liittimeen yhdistetty ”nolla”-johdin vaaleansininen?

Kahdesta keskusvalmistajasta toinen noudattaa kumpikin punainen värisääntöä ja toinen käyttää värejä punainen ja vaaleansininen.


Vastaus:

Nollajohdin on järjestelmän nollapisteeseen yhdistetty johdin, joka kykenee
osallistumaan energian siirtoon. Tässä on kyseessä koneen sähköasennus
standardin SFS-EN-60204-1 mukaan. Standardin mukaan
AC-ohjauspiirien tunnusväri on punainen riippumatta siitä,
onko ne maadoitettu vai ei. Ohjauspiirin maadoitettu johdin
ei ole nollajohdin.