Sinisen johtimen käyttäminen muuna kuin nollajohtimena

1.5.2017

Kysymys:

Onko sinisen johtimen käytöstä jotakin SFS 6000 -standardissa, lähinnä sinisen ”teipattuna” käytöstä vaihejohtimena kytkinhaarassa?

Suositus:

Määrätyissä sovelluksissa sinistä johdinta voidaan käyttää äärijohtimena ja muihin tarkoituksiin edellyttäen, ettei ole sekaantumisen mahdollisuutta eikä käytössä ole nollajohdinta. Tämä tilanne voi olla esimerkiksi kytkimen ja kulutuslaitteen välisessä piirin osassa.