Ilmanvaihtokoneen verkkoliitäntäpisteen sijainti

25.7.2014

Suositus 7/2011

Kysymys:

Missä ilmanvaihtokoneilla koneen verkkoliitäntäpisteen katsotaan sijaitsevan? (oletuksena on se, että verkkoliityntäpisteen jälkeiset sähköasennukset tulee toteuttaa koneiden sähkölaitteiston SFS-EN 60204-1 mukaisesti). Mitä on otettava huomioon käyttöönotossa? Kuka on koneiden markkinoille saattaja?

Suositus:

Ilmanvaihtokoneen verkkoliitäntäpiste sijaitsee koneen syötön erotuskytkimessä, minkä jälkeisissä koneen sähköasennuksissa sovelletaan standardia SFS 60204-1. Lisäksi Sähkösuunnittelijat NSS ry:n suositukseen perustuvassa ST-kortissa 51.26 (2012) on käsitelty tarkemmin rakennuksissa käytettävän koneen käyttöönottoa ja markkinoille saattamisen periaatteita.