Mikä on jännitetyötä?

1.8.2016

Kysymys:

Nyt kun standardissa SFS 6002 on jännitetyöalue poistettu pienjännitteeltä (20 cm > 0 cm), niin onko sallittua lisätä keskukseen jännitteiseen liittimeen johto ilman jännitetyökoulutusta?

Suositus:

Standardin SFS 6002 kansallisen liitteen Y ensimmäisessä kappaleessa määritellään jännitetyö: ”Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työn tekijä
tarkoituksellisesti joko koskettaa jännitteistä osaa tai ulottuu jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsiteltävillä työkaluilla, varusteilla tai laitteilla. Jännitetyössä noudatetaan kohdan 6.3 mukaisia jännitetyömenettelyjä ja tässä liitteessä annettuja täsmennyksiä.
Tyypillisiä jännitetöitä ovat esimerkiksi komponentin vaihto, liitännän teko ja irrotus sekä laitteistojen puhdistus ja voitelu.”

Eli jännitteisen johtimen irrottaminen ja kiinnitys ja jännitteiseen liittimeen liittäminen ovat jännitetyötä, kuten ennenkin.