24 V johtimet liian lähellä 230 V johtimia

5.9.2016

Kysymys:

Keskuksesta on tullut varmennustarkastuksessa huomautus:  ”Keskuksessa eri jännitetason johtimia kiinni toisissaan”. Keskuksessa on kontaktoreita, joiden kärkien kautta kulkee 230 V, kontaktoreiden kyljissä on apukärkiä, joiden kärkien kautta kulkee 24 V. Kuinka asennus kuuluisi toteuttaa, etteivät johtimet osu toisiinsa?

Suositus:

24V on johdotettu MKJ- tai MKEM-johtimilla (1mm2). Näissä johtimissa on kuitenkin vahvavirta-asennuksiin riittävä eristys.

SELV- ja PELV-piirien johtimet pitäisi yleensä asentaa fyysisesti erilleen muiden piirien johtimista. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista ja
näiden johtimien eristystaso on pienoisjännitteen mukainen, voidaan SELV- ja PELV-piirien johtimet suojata peruseristyksen lisäksi eristysaineisella vaipalla. Toisin sanoen käytetään kaapeleita tai
asennettaessa paikalleen laitettavaa eristeaineista lisäsuojusta.

Jos kaikkien piirien johtimien eristystaso vastaa suurinta esiintyvää jännitettä, erilaisten piirien johtimia saa olla monijohdinkaapelissa, samassa asennusputkessa, kourussa tai muussa vastaavassa yhdessä SELV- ja PELV-piirien johtimien kanssa.

Liitoksissa erijännitteiset riviliittimet on asennettava siten, että niiden väliin jää riittävä ilmaväli, tai riviliittimien väliin on asennettava  eristeaineinen levy.