Aurinkosähkön kytkeminen ryhmäjohtoon

5.9.2017

Kysymys:

Voiko aurinkosähköjärjestelmän liittää ryhmäjohtoon pistokytkimellä eli kytkeä suoraan pistorasiaan?

Vastaus:

Standardin SFS 6000 kohta 551.7.2 kieltää jakeluverkon rinnalle kytkettävän aurinkosähköjärjestelmän liittämisen pistokytkimellä ryhmäjohtoon. Tällaisia laitteistoja on kuitenkin valmisteilla ja myös niiden liittämisehdoista on käyty keskustelua standardoimiskomiteoissa.