Kasvihuoneiden pääkeskusten syöttö

25.7.2014

Suositus 12/2012

Kysymys:

Täytyykö kasvihuoneiden pääkeskusten syöttö toteuttaa TN-S –järjestelmällä, kun kyseessä on suurjänniteliittymä?

Suositus:

Jos kyseessä on kuluttajamuuntamo, niin yleensä pääkeskus (pääkytkin) on muuntamolla. Uudisrakennuksissa TN-S –järjestelmä pitää asentaa liittymiskohdasta (pääkeskuksesta) eteenpäin.