Taulutelevision potentiaalierojen aiheuttamat ongelmat (antennimaadoitus ja TV-syöttökaapelin maadoitus eri potentiaalissa)

25.7.2014

Suositus 2/2010

Kysymys:

Joidenkin taulutelevisioiden häiriösuojauksen toteutustavasta riippuen voi maadoitetun
pistotulpan ja maadoitetun antennin välille muodostua potentiaaliero, jolloin vikavirtasuoja ei pysy päällä. Mitä asialle on tehtävissä?

Suositus:

TN-S-järjestelmän mukaisessa asennuksessa, kun antenniverkko on maadoitettu
ja yhdistetty potentiaalintasaukseen, ongelmaa ei pitäisi muodostua.
Jos nousujohdot ovat TN-C-järjestelmän mukaisia ja ryhmäjohdot TN-S-järjestelmän
mukaisia, tulee ensisijaisesti pyrkiä toteuttamaan/tarkistamaan potentiaalintasaus.
Toisena vaihtoehtona on toteuttaa asennuksessa galvaaninen erotus antennipiirin ja tehosyötön välille.