20 kV -järjestelmän maadoitusjohdin

5.4.2016

4/2016

Kysymys:

Voisiko 20 kV:n erottimilla ja pylväsmuuntamoilla käyttää alastulevana maadoitusjohtimena eristettyä kevi-johdinta suojaputkeen asennetun paljaan kuparijohtimen sijaan? Suojaputkellehan ei ole määritelty jännitekestoisuutta?

  
Suositus:

SFS 6001 (2015) kohdan NA.7.7 mukaan pylväällä alas tuleva maadoitusjohdin suojataan koskettamiselta ja mekaaniselta vaurioitumiselta eristävästä materiaalista tehdyllä suojalla vähintään 2,3 m korkeudelle ja vähintään 0,2 m syvyydelle maahan.

Johtimen eriste ei korvaa suojaputkea, koska se ei suojaa mekaaniselta vaurioitumiselta.