N- ja PE-johdin samassa liittimessä

4.5.2016

5/2016

Kysymys:

N- ja PE-johdin samassa liittimessä

Joissakin uusissa tievaloissa on systemaattisesti kytketty N- ja PE-johdin samaan liittimeen. Johtimet ovat pylvään sisällä valaisimelle menevän kaapelin johtimia. Ohessa on kuva tilanteesta.

SFS 6000 mukaan jokainen johdin pitää kytkeä omalle liittimelle mutta voidaanko tässä tulkita, että kyseessä olisi laitteiston sisäinen johdotus? Oma näkemykseni on, että ei voida, koska sähkölaitteisto on koottu paikan päällä, eikä sitä ole näin tyyppihyväksytty. Mikä on oikea tulkinta?

 

Suositus:

Tievaloverkot voidaan toteuttaa TN-C-S-järjestelmällä, jossa maakaapeliverkko on nelijohtimisella kaapelilla toteutettu TN-C-järjestelmä ja pylväällä siirrytään erillisten nolla- ja suojajohtimien käyttöön, koska johtimien poikkipinnat ovat pieniä.

Nolla- ja suojajohdin voidaan liittää samaan liittimeen, jos liitin on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.