Nollaus jakorasiassa

4.5.2016

5/2016

Kysymys:

SFS 6000:n liitteessä 802B annetut etäisyydet ovat vanhat Sähköturvallisuusmääräysten aikaiset mitat. Niiden mukaan tavallista pistorasiaa ei saa asentaa samaan huonetilaan 4 m vaakasuoraa etäisyyttä lähemmäksi suojakosketinpistorasiaa, suojakoskettimin varustettua valaisinpistorasiaa eikä yleiskäyttöön tarkoitettua suojausluokan I kosketinkiskoa.

Saako nykymääräysten mukaan päättyvän valaisinpisteen nollata jakorasiassa ja uusia jakorasiakattovalopiste -välille suojamaadoituksellisen kaapeloinnin?

  
Suositus:

Standardi SFS 6000-8-802 koskee sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä. Sitä ei saa soveltaa uudisasennuksiin.

Standardin kohdan 802.543.4 mukaan uuden johtoosan suojamaadoitusjohdin yhdistetään vanhan johdon PEN-johtimeen (nollajohtimeen) lähimmässä kiinteän asennuksen jakorasiassa tai vastaavassa tilassa.

Yksittäisen luokan I laitteen tai pistorasian suoja- ja nollapiirit saa liittää PEN-johtimeen (nollajohtimeen) itse laitteessa tai pistorasiassa, jos siinä on sopivat liittimet.