Telekotelon pistorasian etäisyys

3.4.2017

Kysymys:

Saako samassa tilassa olla 0-luokan pistorasioita, kun keskuksen telekotelossa on maadoitettupistorasia? Keskuksen pistorasiat ovat   maadoitettuja, lapsisuojattuja ja työkalulla avattavan salvan takana. Lisäksi keskuksen pistorasioiden läheisyyteen on liimattu varoitustarra,  joten tahaton käyttö on ehkäisty.

Suositus:

SFS 6000-standardin 8-802 opastava liite 802B edellyttää: ”Kaksi toisistaan kosketusetäisyydellä olevaa sähkölaitetta, joista toinen on suojamaadoitettu, voi vian sattuessa aiheuttaa vaaraa niitä  samanaikaisesti kosketeltaessa. Tämän vuoksi tavallista pistorasiaa ei saa asentaa samaan huonetilaan neljän metrin vaakasuoraa etäisyyttä  lähemmäksi suojakosketinpistorasiaa, suojakoskettimin varustettua  valaisinpistorasiaa eikä yleiskäyttöön tarkoitettua suojausluokan I  kosketinkiskoa.”

Tämän kohdan valossa täytyisi huoneessa olevat  pistorasiat muuttaa maadoitetuksi ja näin on useimmiten toimittu.

Uudessa Viestintäviraston määräyksessä 65 B annetaan mahdollisuus  käyttää saneeraustöissä telekotelossa 2,5 A ylivirtasuojalla suojattua  pistorasiaa (niin sanottua europistorasiaa), jotta 0-luokan pistorasioita ei tarvitsisi muuttaa suojamaadoitetuksi.