Johtimien asentamisesta

1.5.2017

Kysymys:

Mikä on periaate Nomakin säikeiden (24 V) ja MK-johtimien (240 V) risteilystä esimerkiksi logiikkakoteloissa? Riittävätkö kampakourut eri jännitteille tai spiraalinauha Nomakin säikeiden ympärille? 

Suositus:

SELV- ja PELV-piirien johtimet pitäisi yleensä asentaa fyysisesti erilleen muiden piirien johtimista. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista ja näiden johtimien eristystaso on pienoisjännitteen mukainen, voidaan SELVja PELV-piirien johtimet suojata peruseristyksen lisäksi eristysaineisella vaipalla. Toisin sanoen käytetään kaapeleita tai asennettaessa paikalleen laitettavaa eristeaineista lisäsuojusta.

Jos kaikkien piirien johtimien eristystaso vastaa suurinta esiintyvää jännitettä, erilaisten piirien johtimia saa olla monijohdinkaapelissa, samassa asennusputkessa, kourussa tai muussa sellaisessa yhdessä SELV- ja PELV-piirien johtimien kanssa.