Vähäisen sähkötyön käyttöönottotarkastus

11.1.2016

Suositus 15/2004

Kysymys:

Mitä käyttöönottomittauksia tulee tehdä vähäisiksi sähkötöiksi luokitelluissa kohteissa (suko-pistorasian, valaisimen, yms. asennus)?


Vastaus:

Vähäisellekin sähkötyölle on tehtävä käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen menettelyt on esitetty standardin SFS 6000 osassa 6. Tarkastus sisältää asennuksen aikana ja sen valmistuttua tehtävät silmämääräiset tarkastukset, mittaukset ja testit. Mittaukset ja testit tehdään sellaisten arvojen tai toimintojen määrittämiseen, joita ei voida selvittää silmämääräisesti tai laskennallisesti.

Tavallisesti ryhmäjohtotason töissäkin on tehtävä silmämääräisen tarkastuksen lisäksi kaikki standardissa SFS 6000 luetellut mittaukset ja testit. Yksittäisten kojeiden ja
komponenttien lisäyksessä tai vaihdossa riittää kuitenkin usein –
asennuksen ominaispiirteistä riippuen – suojajohtimen jatkuvuuden
mittaaminen, jos samanaikaisesti silmämääräisin tarkastuksin ja
laskennallisesti on muilta osin voitu varmistua asennuksen
määräystenmukaisuudesta.

Mittausten ja testausten tulokset (esim. lämmityskaapelin
eristysresistanssi) on kuitenkin tarvittaessa aina annettava
laitteiston haltijalle.