Turvallisuusorganisaation tehtävät koskien paloilmoitinta

4.12.2015

Suositus 2015

Kysymys:

Mitkä tehtävät kuuluvat kiinteistön turvallisuusorganisaatiolle paloilmoittimen osalta?

Suositus:

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelmaan on kirjattu menettelyohje, kuinka kiinteistön turvallisuusorganisaation ja henkilöstön tulee toimia paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston antaessa ilmoituksen. Ilmoituksia voivat olla palo-, vika- ja huoltoilmoitus tai ennakkovaroitus, jotka voivat olla todellisia, erheellisiä tai vian aiheuttamia.

Paloilmoittimelle ja sammutuslaitteistolle on nimetty henkilöt, joiden tulee olla tehtävään koulutettuja. Tämän henkilöstön tulee tietää pelastussuunnitelmaan kirjatut toimintamenettelyt ja osata toimia niiden mukaan. Kiinteistön turvallisuusorganisaatioon voi kuulua esim. turvallisuuspäällikkö, -valvoja, -ryhmä, palveluntuottajat, päivystäjät ja laitteistonhoitajat.


Ennakkovaroituksen tai paloilmoituksen tullessa on huolehdittava siitä, että tieto menee turvallisuusorganisaatiossa nimetyille henkilöille, jotka saadun ohjeistuksen mukaan tekevät tarvittavat toimenpiteet. Niitä ovat esim. hälyttävän kohteen paikantaminen, syyn selvittäminen, mahdollinen alkusammuttaminen ja evakuointitoimenpiteet.

Paloilmoittimen haltija vastaa myös palveluntuottajiensa osaamisen varmistamisesta.
Pelastuslaitosten sivuilta voi löytyä ohjeita erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi.