Konedirektiivin mukaisesti valmistetut ja paikan päällä kootut laitteet osana kiinteistöasennuksia

28.7.2014

Suositus 3/2006

Kysymys:

Miten suurmyymälöiden ja vastaavien tilojen kylmäkoneistot ja vastaavat rakenteet tulee sähköasennusten osilta tarkastaa ja miten varmennetaan, että tarkastukset tulee myös tehtyä ja dokumentoitua. Ongelmana se, että koneikot kuuluvat konedirektiivin alaisuuteen ja tällöin ne eivät kuulu kiinteistön sähkötöitä tekevän yrityksen käyttöönottotarkastuksen piiriin eivätkä myöskään kohteen varmennustarkastuksen piiriin.

Suositus:

Kylmäkoneistojen markkinoille saattamisessa noudatetaan konedirektiivin mukaista menettelyä. Koneen markkinoille saattaja huolehtii siitä, että kone täyttää valtioneuvoston päätöksen 1314/94 koneiden turvallisuudesta. Markkinoille saattaja laatii koneesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää koneeseen CE-merkin. Markkinoille saattaja huolehtii siitä, että osatoimittajat huolehtivat omista velvoitteistaan, esimerkiksi sähköasennuksille tulee tehdä koneiden sähkölaitteistoja koskevan standardin SFS-EN 60204-1 mukaiset mittaukset. Koneen syöttöjohdon osalta noudatetaan rakennusten sähköasennuksia koskevia standardeja (SFS 6000)