Siirrettävän työmaadoitusvälineen korjaaminen

25.7.2014

Suositus 20/2013

Kysymys:

Onko siirrettävän työmaadoitusvälineen korjaaminen sallittua?

Suositus:

Yleisesti laitteiden korjaaminen on mahdollista vain valmistajan antamien huolto- ja korjausohjeiden mukaisesti.

Lisäksi standardin SFS-EN 61230 ”Jännitetyöt. Siirrettävät työmaadoitusvälineet tai työmaadoitus- ja oikosulkuvälineet” opastavissa tiedoissa todetaan mm:
Kohta C.3.2.1, silmin havaittavat viat johdineristyksessä tai johtimen kuoriutuminen paljaaksi on aina tulkittava vakavaksi viaksi ja väline tulisi näissä tapauksissa poistaa käytöstä.