Onko jännitteisen osan suojaaminen jännitetyötä?

1.6.2016

Kysymys:

Mieltäni askarruttavat työt, jotka eivät ole varsinaisia jännitetöitä, esimerkiksi tilapäisten työskentelysuojien asentaminen sekä riviliittimen jälkikiristys sormisuojatuissa keskuksissa. Ovatko nämä jännitteiseen osaan kohdistuvia toimenpiteitä, eli eivät varsinaisia jännitetöitä, joten ne saa edelleen suorittaa ilman varsinaista jännitetyökoulutusta?


Suositus:

Määritelmä ”jännitteiseen osaan kohdistuva toimenpide” on poistettu uudesta SFS6002-standardista. Jännitetyönä ei kuitenkaan edelleenkään pidetä joitakin vakiintuneita toimenpiteitä, joita aikaisemmassa standardissa kutsuttiin jännitteiseen osaan kohdistuviksi toimenpiteiksi, ja joissa voidaan koskettaa jännitteistä osaa asianmukaisella välineellä tai joutua jännitetyöalueelle Näitä ovat muun muassa

  •  työskentelysuojien asentaminen,
  •  riviliitintyyppisen IP2X tai IPXXB liittimen jälkikiristys jännitetyöruuvitaltalla.

Näiden toimenpiteiden suorittaminen ei edellytä jännitetyökoulutusta, mutta jos esimerkiksi työskentelysuojien asentamisessa on vaarana koskettaa jännitteisiä osia, on käytettävä jännitetyökäsineitä.