Milloin työnaikainen sähkö- turvallisuuden valvoja pitää nimetä?

1.6.2016

Kysymys:

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeäminen on aiheuttanut päänvaivaa. Standardissa sanotaan: ”Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja on oltava jokaisessa työkohteessa, jossa on sähköiskun vaara”.

Milloin tällainen tilanne tarkkaan ottaen on esimerkiksi saneeraustyössä?


Suositus:

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja pitää nimetä viimeistään silloin, kun laitteisto on sellaisessa tilassa, että siihen voidaan kytkeä jännite. Kuitenkin: jos laitteistossa voi esiintyä sähköstä aiheutuvaa vaaraa jo aikaisemmassa vaiheessa, esimerkiksi rakennettaessa laitteistojen osia, jotka liittyvät olemassa oleviin jännitteisiin laitteistoihin, työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä jo työtä aloitettaessa.

Säädösten mukaan yrityksessä on oltava järjestelmä, jonka mukaan työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja työkohteessa määräytyy.

Jos työkohteessa työskentelee tällaisen yrityksen sähköalan ammattilaisia, ei periaatteessa voi olla tilannetta, jolloin työmaalla ei olisi sähköturvallisuudesta vastuussa olevaa henkilöä.

Sähköiskun vaara sähkötöissä voi olla, vaikka itse työkohde olisi jännitteetön esimerkiksi työmaasähkön kautta tai jonkun inhimillisen erehdyksen takia.