Jännitetyöryhmän kokoonpano

1.8.2016

Kysymys:

Ihmettelen seuraavaa tekstiä SFS 6002:sta, kohta Y.9 : ”Suurjännitelaitteistoissa tapahtuvan jännitetyön tekeminen vaatii  vähintään kahden hengen työryhmän, jonka jäsenet ovat   jännitetyökoulutuksen saaneita, ja vähintään yksi jäsenistä on sähköalan ammattihenkilö.” Tämähän antaisi ymmärtää, että toinen saisi olla esimerkiksi opastettu henkilö. Eihän jännitetöitä saa tehdä kuin  sähköalan ammattihenkilö. Onko tapahtunut virhe vai mikä tausta
kyseisellä lauseella on?

Suositus:

Tässä on kysymys siitä, että tietynlaiset jännitetyöt, kuten tykkylumen poisto tai puun poisto ilmajohdolta sallittaisiin tehtäväksi työryhmällä, jossa on sähköasentaja ja ammattimetsuri. Tällainen on käytännössä
parempi ryhmä kuin kaksi sähköasentajaa. Metsurillekin täytyy antaa soveltuva jännitetyökoulutus.

Kyseinen kohta koskee siis nimenomaan suurjännitetöitä ja on otettu standardin kansalliseen osaan
verkkoyhtiöiden toivomuksesta.