Museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät

28.7.2014

Suositus 2/2007

Kysymys:

Tuleeko museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät toteuttaa standardin SFS 6000-7-711 mukaisesti, kun valaistusjärjestelmä mahdollistaa siirrettävän valaisimen käytön.

Suositus:

Valaistusjärjestelmien asennuksia ei tarvitse toteuttaa standardin SFS 600-7-711 mukaisesti, vaan asennukset voidaan toteuttaa normaaleja sisäasennustapoja noudattaen. Kyseinen standardi koskee ainoastaan tilapäislaitteistoja.