Onko kosketinkisko osa valaistusjärjestelmää vai osa johtojärjestelmää?

25.7.2014

Suositus 2/2012

Kysymys:

Erään valmistajan tuotevalikoimaan kuuluu 3-vaiheinen kosketinkisko, johon on saatavissa keskusakustojärjestelmään (230 V) tarkoitettu turvavalaisin. Turvavalaisin kytketään kosketinkiskon E1/E2 johtimiin, josta se saa syöttövirtansa normaalin sähkönsyötön (L1/L2/L3) katketessa.

Voidaanko kosketinkiskoa pitää osana valaistusjärjestelmää vai onko se osa johtojärjestelmää?

Kosketinkisko on tarkastettu täyttävän standardin 60570, Electrical supply track for luminaires vaatimukset ja sekä valaisin että kosketinkisko täyttävät standardin EN 60598-2-22 vaatimukset. Vaatimukset tiukkenevat huomattavasti jos kosketinkiskon katsotaan olevan osa johtojärjestelmää, jolloin tulisi vaatimukset palonkestävyydestä.

Suositus:

Kosketinkisko on yleensä osa johtojärjestelmää. Kuitenkin, jos valaisinkisko täyttää turvavalaisimia koskevan standardin EN 60598-2-22 vaatimukset, kiskoa voidaan käsitellä kuten valaisinta, eli kiskon ei tarvitse olla palonkestävä. Kiskoa syöttävien kaapelien pitää täyttää SFS 6000-5-556 (tulevan SFS 6000-5-56) vaatimukset eli useimmiten niiden pitää olla palonkestäviä.

Turvavalaistusjärjestelmän on tarkoituksenmukaista olla rakenteeltaan ja
asennustavaltaan sellainen, että maallikko ei voi lisätä siihen valaisimia.