Liesikuvun valaisin puulieden päällä

4.11.2015

Suositus 2015

Kysymys:

Mille korkeudelle puulieden päälle sijoitettavaan liesiku­puun saa sijoittaa valaisimen?

Suositus:

Valaisimen sijoittamisesta liesikupuun puulieden päällä ei ole ole­massa mitään yksityiskohtaisia vaatimuksia tai mittoja. Eikä voikaan olla, sillä käytännön tilanteet vaihtelevat. Paloviranomaisilta on syytä tapauskohtaisesti sel­vittää, voidaanko eri tapauksissa liesikupuun sijoittaa valaisin.

Ratkaisuun vai­kuttavat muun muassa puulieden lämpenevän pinnan suuruus, lämpötila lieden yläpuolella, valaisimen kotelointiluokka, lämpötilakestoisuus, liesikuvun muoto ja niin edelleen. Lisäksi kupu voi olla osa ilmastointihormia.

Suurkeittiöissä on toteutettu monia toimivia valaistusratkaisuja erilaisissa kuvuis­sa, minkä vuoksi kannattaa selvittää suurkeittiölaitteiden valmistajilta käyttökel­poisia ratkaisuja valaisintyyppien ja kaapelointien sekä sijoitusten kannalta.