Valaisimet lääkintätiloissa

28.7.2014

Suositus 4/2006

Kysymys:

Valaisimet on tarkoitus ryhmitellä kahteen virtapiiriin ryhmän 1 lääkintätiloissa. Kaikkia tiloja syöttää automaattisesti käynnistyvään varavoimageneraattoriin kytketty ryhmäkeskus. Keskus saa sähkön normaalitilanteessa sähkölaitoksen jakeluverkosta ja generaattori käynnistyy automaattisesti alle 10 sekunnissa sähkökatkoksen sattuessa. Onko menettely hyväksyttävä?

Suositus:

Molemmat kysymyksessä mainitut valaistuspiirit voivat olla kytkettynä kyseiseen ryhmäkeskukseen, varavoimaan kytkettynä. Varavoiman maksimikytkeytymisaika on 15 s. Virtapiirit eivät saa olla yhteisen vikavirtasuojan takana. Kysymys Uusi ryhmäkeskus on kytketty varavoimaverkon pääkeskukseen liitettyyn syöttökaapeliin. Syöttökaapeli on asennettu pääosin käytävätilojen alaslaskettujen kattojen päällä kulkeville hyllyille. Kaikki varavoimaverkon kaapelit on koko sairaalassa asennettu samalla tavalla. Kaapelia ei ole asennettu helposti syttyvien aineiden läheisyyteen. Mitä kaapeleiden suojauksessa on otettava huomioon? Suositus Lääkintätiloja koskevan standardin SFS-EN 6000-7-710 (2004) mukaan turvasyöttöjärjestelmän virtapiirit eivät saa olla riippuvaisia muista virtapiireistä. Turvasyöttöjärjestelmän verkon pääjohdot sekä jakokeskukset tulisi asentaa riittävän erilleen muun verkon johdoista samanaikaisen vaurioitumisen välttämiseksi. Tämä voi vaatia johtojen erottamista palonkestävillä materiaaleilla, erillisiä asennusreittejä tai koteloiden käyttöä.