Jännitetyöt

Jännitetöiden teko on kuitenkin sallittua, jos sähkölaitteiston jännitteettömäksi erottamisesta aiheutuu suurta haittaa ja työ tehdään niin, että täytetään jännitetyöehdot eikä aiheuteta sähköiskun tai valokaaren vaaraa.

Jännitetyö (JT) -ehdot:

  • työn tekevät itsenäiseen sähkötyöhön kykenevät ammattihenkilöt, joilla on JT-koulutus ja jotka on perehdytetty kyseiseen JT-menetelmään

  • työtä varten on olemassa riittävät kirjalliset ohjeet

  • työssä käytetään JT-välineitä ja varusteita

  • varmistetaan turvallisuus erityisin turvallisuustoimenpitein

  • työ ei lisää räjähdys-, palo- tai muuta vastaavaa vaaraa