Työskentely jännitteettömänä

Jännitteettömäksi erottaminen ennen työn aloittamista:

  • työkohde erotetaan luotettavasti käyttöjännitteestään joka suunnasta

  • jännitteen kytkeminen kohteeseen työn aikana estetään luotettavasti

  • kohteen jännitteettömyys todetaan luotettavasti

  • työkohde työmaadoitetaan asianmukaisesti, jos on kyseessä suurjännitelaitteisto tai avojohto taikka suurivirtainen sähkökeskus

  • kohteen lähellä olevat jännitteiset osat eristetään luotettavasti työskentelyalueesta ja alueesta, johon voidaan työn teon aikana ulottua.

Jännitteet kytketään työn teon jälkeen vasta, kun turvallisuudesta on varmistuttu.