Keskeiset sähkötyöturvallisuusvaatimukset

Ennen kuin sähkötyö tai muu työ sähkölaitteistojen läheisyydessä aloitetaan,

  • pitää selvittää luotettavasti sähkölaitteiston rakenne

  • arvioida työhön liittyvät vaaratekijät

  • ryhtyä sähköturvallisuuden kannalta tarvittaviin toimenpiteisiin

Sähköalan työssä on noudatettava vakiintuneita ja turvalliseksi todettuja työmenetelmiä. Jos kuitenkin käytetään poikkeuksellista tai uutta menetelmää, pitää vaaratekijät arvioida ja huomioida erikseen.  

Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä itsenäiseen työhön kykenevän sähköalan ammattihenkilön vaatimukset täyttävä henkilö. Tämä sähköturvallisuustoimien valvoja valvoo työnaikaista sähköturvallisuutta.

Sähköalan työtä varten on tarvittaessa laatdittava työmenetelmäkohtaisia tai työkohtaisia kirjallisia ohjeita. Työssä sovellettavat standardit ja ohjeet on pidettävä työntekijöiden käytettävissä

Sähkötyöt tehdään joko jännitteettömässä laitteistossa tai jännitteisessä laitteistossa. Jännitteisessä laitteistossa tehtävät työ jakautuu lähitöihin ja jännitetöihin