Alan mielestä

Sähkömaailma-lehti kysyy noin kuusi kertaa vuodessa alan toimijoiden arvioita ja mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Vastaukset julkaistaan lehden Alan mielestä –palstalla sekä näillä sivuilla.

Kysymykset liittyvät yleensä ammatillinen osaamisen ylläpitoon, harmaan talouden torjuntaan, markkinointiin, sähköalan koulutukseen, säännöksiin ja määräyksiin, tarvikkeisiin, tietotekniikan hyödyntämiseen, TES-kysymyksiin, urakointiin, työturvallisuuteen ja sähkötyöturvallisuuteen sekä yleisesti yritystoimintaan ja talouteen. Jos olet kiinnostunut jostakin ennen vuotta 2014 tehdystä kyselystä, voit ottaa yhteyttä Sähkömaailma-lehden toimitukseen.

Uusimmat kyselyt

Koulutus ja kiky-sopimus

20.2.2017

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, millä eri tavoin he järjestävät koulutusta henkilöstölleen sähköturvallisuusasioista, mistä aiheista he tarvitsevat verkkokoulutusta ja miten he hyödyntävät kiky-sopimuksen työajan pidentämisen jonain lauantaipäivänä.


Henkilöstön koulutus ja sen järjestäminen

21.11.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, minkälaista  koulutusta he aikovat hankkia yritysjohdolleen, toimihenkilöilleen ja työntekijöilleen. Jäsenistöltä tiedusteltiin myös, millä eri tavoin heillä on tarkoitus koulutusta järjestää.


Tarjouslaskentaohjelmistot

17.10.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, mitä tarjouslaskentaohjelmistoa he käyttävät ja mihin tarkoitukseen, käyttävätkö ohjelmistoon liittyviä paketteja ja CAD-pohjaista massoitteluohjelmistoa sekä onko tarjousasiakirjoissa ollut valmiita
määräluetteloita.


Valmiudet työelämään

19.9.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin muun
muassa, minkälaiset valmiudet toisen asteen oppilaitoksista valmistuneilla on, mitä valmistuneet
pystyvät käytännössä tekemään ja mitä asioita ammatillisesta opetuksesta tulisi vähentää.


Työssäoppimisjakson pituus

15.8.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin,
miten paljon heidän yrityksensä ottaa työssäoppijoita, mikä on tyypillinen työssäoppimisjakson
pituus, miten monta työssäoppimisjaksoa he järjestävät vuosittain ja montako viikkoa olisi sopiva määrä työssäoppimiseen sekä haluavatko he osallistua työssäoppimisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin.


Kesätyöntekijät yrityksissä

20.6.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, miten paljon he ottavat kesätyöntekijöitä, keitä kesätyöntekijät ovat, minkälaisia ovat heidän koulutustaustansa ja minkälaisia töitä he tekevät.


Aurinkosähköjärjestelmien asennus

18.3.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, mihin kohteisiin he ovat mahdollisesti asentaneet aurinkosähköjärjestelmiä, mistä ovat hankkineet järjestelmien asentamiseen tarvittavan osaamisen ja minkälaisiin kohteisiin heidän mielestään aurinkosähköratkaisut soveltuvat parhaiten sekä mitä merkitystä aurinkosähköllä on heidän yritystoimintansa kannalta.


Urakat ja työmaasopimukset

18.2.2016

Tällä kertaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kysyttiin, millaisissa tapauksissa he tekevät työmaasopimuksen, miten urakat jaetaan ja mitä selvityksiä urakkatöistä tehdään ennen töiden aloitusta.


Sähköinfon palveluiden hyödyntäminen

4.1.2016

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäseniltä kyseltiin, mitä Sähköinfo Oy:n tuotteita ja palveluita he käyttävät sähköisesti, millä välineillä he niitä käyttävät, mitä muita erilaisia palveluja he saattaisivat käyttää sähköisesti ja mitä palveluja he voisivat käyttää tallennettuna pilvipalveluna.

 


Tuotetietojen saaminen

1.10.2015

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kyseltiin, mistä he saavat tietoa alan uusimmista tuotteista ja kaikkien tuotteiden teknisistä ominaisuuksista sekä mistä he hakevat tarkempaa tietoa tuotevalintoja tehdessään. Lisäksi haluttiin tietää, miten he käyttävät Sähkönumerot.fi-palvelua.

  


Työssäoppimispaikkojen järjestäminen

1.9.2015

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kyseltiin muun muassa, miksi he ottavat työssäoppijoita, miten paljon he tarjoavat työssäoppimispaikkoja entiseen verrattuna, onko työssäoppimista liikaa ja mihin ajankohtaan sen tulisi opiskelussa ajoittua sekä miten he järjestävät työssäoppijoiden työskentelyn ja mahdollisen näytön käytännössä.

 


Rakennusalan ilmoitusmenettely

3.8.2015

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kysyttiin, miten helpoksi he kokevat rakennusalan ilmoitusmenettelyn, mitä urakan päätoteuttaja on heiltä edellyttänyt tietojen toimittamisessa ja minkälaiseksi he ovat kokeneet tietojen ilmoittamisen verottajalle sekä miten heidän käyttämänsä ohjelmistoja ongelmatilanteissa sen toimittanut yritys ovat toimineet.

 


Yrityksen markkinointi

4.5.2015

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kyseltiin, millä tavalla he ovat panostaneet markkinointiinsa kuluneiden kolmen vuoden aikana, mitä materiaaleja ja markkinointivälineitä ovat käyttäneet markkinoinnissaan sekä mitä he toivovat liitolta markkinointinsa tueksi.

 


STUL-takuu

2.3.2015

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniltä kyseltiin STUL-takuun sisällöstä, käytännön kokemuksista takuun käytöstä ja ideoita takuun edelleen kehittämiseksi. Vastaukset osoittivat, että STUL-takuuseen toivotaan mukaan enemmän yrityksiä ja takuun piiriin kuuluvien tuotteiden määrää tulisi kasvattaa.

 


Oikeudeton urakointi

5.1.2015

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL tutki yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa laittoman urakoinnin tilannetta asiasta tehdyllä kyselyllä. Marraskuussa 2014 toteutetun kyselyn mukaan laiton urakointi rehottaa edelleen. Liitteessä mukana myös asiaa käsittelevä artikkeli.

 


Yritysten toiminta työmailla

15.12.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, missä roolissa heidän yrityksensä on toiminut yhteisellä työmaalla, onko yritys ilmoittautunut Vero.fi-rekisteriin, mitä työntekijöitä yritys on ilmoittanut päätoteuttajalle, onko yritys ilmoittanut verottajalle työmaan kuukausilaskutusta ja onko ilmoittamiseen käytetyssä ohjelmassa ollut  ongelmia sekä mitä Veronumero.fi:n palveluja yritys on käyttänyt.Verkkokoulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen

1.10.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäseniltä kyseltiin, ovatko he osallistuneet tai aikovatko osallistua verkkokoulutukseen, onko heidän yrityksellään ja työntekijöillään teknisiä valmiuksia siihen ja minkälaiseen koulutukseen he olisivat halukkaita osallistumaan.Ammatillinen peruskoulutus

15.9.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, mitkä
heidän mielestään ovat ammatillisen peruskoulutuksen tehtäviä, mitä he lisäisivät ja mitä vähentäisivät ammatillisessa opetuksessa sekä mitkä tahot ja seikat antavat parhaat valmiudet sähköistysalalle työllistymiseen.Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

11.8.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, miten
he olivat varautuneet 1.7.2014 voimaan tulleeseen, rakennusalan ilmoitusvelvollisuuteen, mitä
mahdollisia ongelmia ilmoitusmenettelykäytännön käyttöönotto aiheutti, pystyykö heidän oma
tai heidän käyttämänsä tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmä välittämään urakkatietoja sähköisesti Verohallinnolle ja miten he hoitavat tilaajavastuulain edellyttämät selvitysvelvollisuudetHenkilöstön koulutustarpeet

2.6.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäseniltä kyseltiin, minkälaista koulutusta heidän yrityksessään tarvitaan, mitkä ovat koulutuksen tärkeimmät kohderyhmät ja mitkä ovat suurimpia esteitä koulutuksen antamiseen sekä mitkä tahot tarjoavat parhaiten työnjohtajien, tarjouslaskijoiden ja johdon koulutusta.
  


Kesätyöntekijät yrityksissä

12.5.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, miten paljon he ottavat kesätyöntekijöitä, keitä kesätyöntekijät ovat, minkälaisia ovat heidän
koulutustaustansa ja minkälaisia töitä he tekevät.Työehtosopimuksen ongelmakohdat

10.3.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkötyönantajat STTA:n jäseniltä kyseltiin sähköistysalan  työehtosopimuksen ongelmakohdista.


Turvallisuuskoulutukset

10.2.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin työturvallisuuskortti- ja tulityökorttikoulutuksesta ja sen antajasta, ensiapukoulutuksen  ajantasaisuudesta ja sen antamisesta sekä suojavaatetuksen käytöstä ja korkealla työskentelystä.


Sähkötyöturvallisuuskoulutus

13.1.2014

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin yleisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen ajantasaisuudesta ja sen antamisesta, työnaikaisen   sähköturvallisuuden valvonnasta, jännitetöiden tekemisestä ja SFS 6000-2012 -standardin koulutuksesta sekä sähkötapaturmista.


Varkaudet

16.12.2013

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, minkälaisia tavaroita heidän yrityksiltään on varastettu, mistä tiloista niitä anastetaan, miten varkauksien määrä on kehittynyt ja mitä varastetaan eniten sekä miten heidän mielestään varkauksia torjutaan parhaiten.


Energiatodistus

9.9.2013

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, missä rakennuksissa energiatodistus vaaditaan, onko heidän yrityksellään tarvetta energiatodistuksen laatijan pätevyydelle, miten energiatodistus heidän mielestään vaikuttaa ja miten heidän  mielestään energiatodistuksen E-lukua parannetaan asuinrakennuksessa sekä ovatko he  allekirjoittaneet Suomen Omakotiliiton tekemän kansalaisaloitteen energiatodistuslain muuttamiseksi.


Yhteistyö käytönjohtajien ja sähkötöiden johtajien kanssa

12.8.2013

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, minkälaista heidän yhteistyönsä on eläkkeestä toimeentuloaan saavien käytönjohtajien ja sähkötöiden  johtajien kanssa ja miten he arvioivat kyseisten henkilöiden ammattitaitoa, pätevyyden ylläpitoa, tavoitettavuutta ja tehtävien hoitoa sekä motivaatiota


Näkyvyys Internetissä

15.7.2013

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, ovatko he mukana Facebookissa tai Internetissä, miten vastaajat henkilöinä tai heidän yrityksensä näkyvät Facebookissa tai Internetissä ylipäätään, miten he käyttävät sähköpostia sekä miten he haluavat
käydä ammatillisia keskusteluja.


Standardinmuutokset

11.3.2013

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin, mistä he saavat tietoa standardimuutoksista, minkälaisia hyötyjä ja haittoja standardien muutokset heidän  mielestään aiheuttavat sekä miten he tiedottavat ja kouluttavat standardien muutoksista  henkilöstöään.


Ulkopuolisen työvoiman käyttö

14.1.2013

Tämänkertaisessa tiedustelussa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäseniltä kyseltiin ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan sähköistysalan työn toteuttamiseen
liittyvää alihankintaa (aliurakointi) ja työvoiman vuokrausta. Aliurakoinnissa tilataan työ eikä osallistuta työsuoritukseen muutoin kuin otetaan valmis työ vastaan ja maksetaan siitä sovittu  summa. Työvoiman vuokrauksessa otetaan työmaalle apuvoimia omien asentajien rinnalle joko  henkilöstövuokrausta harjoittavalta yritykseltä tai toiselta urakoitsijalta ja vastataan työmaasta
itse omalla työnjohdolla.