Ekosuunnitteludirektiivi tuo uusia vaatimuksia sähkölämmittimille

4.10.2019

Ekosuunnitteludirektiivin mukaisten sähköisten tilalämmitinasennusten tekeminen edellyttää tietämystä. Tilalämmittimien ekosuunnittelua koskeva asetus 2015/1188 astui voimaan viime vuoden alussa. Se tuo uusia velvollisuuksia sekä urakoitsijalle, maahantuojalle että valmistajalle ja sen tunteminen on tärkeää, jotta lainvastaisilta asennuksilta vältyttäisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EU, tunnetaan Suomessa ecodesign- tai ekosuunnitteludirektiivinä. Kyseessä on EU-alueelle säädetty puitedirektiivi, joka asettaa puitteet ekosuunnittelun vaatimuksille, muttei määritä itse teknisiä vaatimuksia tuoteryhmille.

Direktiivin mukainen tuote.

Mikäli tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa myydä eikä käyttää EU-alueella. Ekosuunnitteludirektiiviin kuuluva asetus paikallisista tilalämmittimistä 2015/1188 astui voimaan vuoden 2018 alussa. Sillä vahvistetaan ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset paikallisten tilalämmittimien markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle loppukäyttäjän tiloissa.

Asetuksen piiriin kuuluvat kotitalouskäyttöön tarkoitetut tilalämmittimet, joiden nimellislämpöteho on enintään 50 kilowattia ja kaupalliset tilalämmittimet, joiden nimellislämpötila on enintään 120 kilowattia.

Asetuksessa on määritelty usealle paikalliselle tilalämmitintyypille muun muassa vähimmäisvaatimukset vuosihyötysuhteelle, tuotetietovaatimukset ja ekosuunnitteluvaatimukset. Suomen kannalta asetus keskittyy käytännössä vain sähkölämmittimiin.

Asetusta on noudatettava kaikissa niissä sähköllä lämmitetyissä työkohteissa, joiden sisätilat on tarkoitettu ihmisten pääasialliseen käyttöön ja joissa tilalämmittimen on tarkoitus ylläpitää ihmisten lämpöviihtyvyyttä. Tämä rajaus tarkoittaa, että esimerkiksi teollisuus- ja eläintilat eivät kuulu asetuksen piiriin. Asetusta ei myöskään sovelleta vesi- tai ilmakiertoisiin lämmitysjärjestelmiin, eikä esimerkiksi ikkunalämmitykseen tai kiertoilma- ja oviverhokojeisiin.

Mikäli kohteen ensisijainen lämmitysjärjestelmä on muu kuin sähkölämmitys, ja sähkölämmittimiä käytetään esimerkiksi lisäämään mukavuutta, niin asetusta tulee noudattaa. Tämäntapainen tilanne on yleinen kaukolämmitetyissä kiinteistöissä, joiden pesutiloissa on mukavuutta lisäävä, vastuskaapelilla varustettu sähköinen lattialämmitys.

Asetusta tulee noudattaa uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja huollon yhteydessä, mikäli vioittunut tuote vaihdetaan uuteen. Lopullinen vastuu on urakoitsijalla.


Lämmittimiin tulee lisää älykkyyttä

Voltmen oy:n toimitusjohtaja Janne Skogbergin mukaan ekosuunnitteludirektiivi lähtee siitä, että tuotteella pitäisi olla kaikki ominaisuudet itsessään, mutta sähköalalla vallitseva trendi on ollut, että äly tuodaankin IT-puolelta.

Janne Skogberg

– Asennuksissa on yläpuolella pilvijärjestelmät, jotka hoitavat automaation, jolla toteutetaan vähintäänkin asetuksen mukaiset toiminnallisuudet. Tällöin itse toimilaite eli termostaatti ei välttämättä ole älykäs, Voltmen oy:n toimitusjohtaja Janne Skogberg kertoo.

Riippumatta siitä millä tavalla asetuksen vaatimukset täytetään, on lopullinen vastuu oikeanlaisesta asennuksesta aina urakoitsijalla. Valmistavan teollisuuden on kuitenkin pidettävä huolta, että tuotteista löytyy oikeat merkinnät ja tieto siitä, täyttääkö tilalämmitin asetuksen sellaisenaan, vai tarvitseeko se lisää älyä.

Direktiivin vaatimukset on mahdollista saavuttaa kahdella eri tavalla. Tuote voidaan suunnitella täyttämään itsessään asetuksen vaatimukset, jolloin puhutaan esimerkiksi ecodesign-termostaateista. Tällöin tuotteen asetuksenmukaisuudesta vastaa valmistava teollisuus.

Toinen tapa täyttää asetuksen vaatimukset on rakentaa tuote asiakkaan tiloissa urakoitsijan toimesta asetuksen mukaiseksi tuotteeksi. Tällöin puhutaan paikan päällä rakennettavasta ja käyttöönotettavasta automaatiojärjestelmästä.

Merilux oy:n toimitusjohtaja Gustaf Åbergin mukaan kohteen käyttöönotossa urakoitsijalla on viimeinen vastuu saattaa kohde valmiiksi laitteiden valmistajan ohjeita noudattaen niin, että asetuksen vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

– Selväähän on, että valmistaja ei voi olla vastuussa siitä, mitä urakoitsija tekee kohteessaan. Ainoa, mitä me voimme tehdä, on kertoa, että tämä tuote ei yksistään täytä direktiiviä, Åberg selventää.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Teemu Hartikaisen mukaan valmistajan ja urakoitsijan lisäksi myös suunnittelijalla on tärkeä rooli ekosuunnitteludirektiivin täyttämisessä.

– Kun suunnittelija tekee suunnitelmat ekosuunnittelun mukaisesti, niin silloin tukusta hankitaan direktiivin täyttämät kokonaisuudet ja asentaja sellaiset asentaa, Hartikainen sanoo.

Tavoitteena ekosuunnitteludirektiivissä on, ettei kuluttajan tarvitsisi tietää asiasta juurikaan. Kuitenkin direktiivi tuo tilalämmittimiin uusia ominaisuuksia, kuten automaation säätämisen ja avoimen ikkunan tunnistuksen, jotka voivat hämmentää kuluttajaa.

– Kuluttaja on tottunut siihen, että vain haluttua lämpötilaa säädetään. Uusissa laitteissa täytyy säätää myös, mikä lämpötila talossa on milläkin kellonlyömällä. Tietysti olisi siis hyvä opastaa kuluttajaa, että laitteet toimivat nykyään tällä tavalla energiansäästösyistä, Hartikainen selittää.

Opastaminen on tärkeää, jotta direktiivin potentiaalinen hyöty saavutetaan.

– Kuluttajan kädessähän on viime kädessä energiansäästön toteutuminen näillä uusilla toiminnallisuuksilla. Eli jos kuluttaja ei käytä viikkokelloa ollenkaan, vaan säätää lämpötiloja pelkän termostaatin kautta, niin silloin energiansäästöpotentiaali ei toteudu, Hartikainen muistuttaa.

Vanhat asennukset on päivitettävä korjauksen yhteydessä

Asetuksen noudattaminen uusissa asennuksissa on helppoa, kunhan valmistaja tekee asianmukaiset merkinnät, suunnittelija suunnittelee tuotteet ekosuunnittelun mukaisesti ja urakoitsija tekee lopputarkastuksen huolehtien, että asennus täyttää asetuksen vaatimukset. Vanhoja asennuksia on kuitenkin paljon.

– Haaste tässä on se, että tuotteita, jotka eivät yksistään täytä EU-direktiiviä, on asennettu tuhottoman paljon Suomessa. Nyt, kun joku soittaa ja sanoo, että se on rikki ja tuote pitäisi vaihtaa, niin vaihdettavan tuotteen on täytettävä direktiivi, Åberg kertoo.

Vanhoja asennuksia, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, ei saisi edes korjata.

– Korjauksen yhteydessä tuote on päivitettävä niin, että se täyttää direktiivin vaatimukset ja siinä yhteydessä mielestäni on helpointa laittaa sinne tuote, joka täyttää ominaisuudet itsestään, jottei mittavaa automaatiojärjestelmää tarvitse asentaa jälkeenpäin, Åberg jatkaa.

Lisäksi ongelmana on tukuissa edelleen virheellisillä merkinnöillä olevat lattialämmityksen termostaatit, jotka sopivat sekä sähkökäyttöisiin että vesikiertoisiin lämmittimiin. Asetuksen mukaiset tuotteet valtaavatkin asunnot vasta sitä mukaan, kun uusia asennuksia tehdään ja vanhoja päivitetään.
  

Tietoa on saatavilla ST-kortistosta

Tarkempaa tietoa asetuksesta saa ST-kortista 55.05. Kortti on laadittu yhteistyössä Tukesin kanssa ja kortissa on kuvattu asetuksen kansallinen tulkinta, asetuksen soveltamiseen liittyvät ohjeet, eri osapuolten vastuut ja menettelytavat.

Myös Sähkölämmitysfoorumi ry:n asiamiehenä toimivan Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestöpäällikkö Alexandre Zaitsevin mukaan asennukset ovat käytännössä katsoen laittomia, mikäli ne on tehty kortin ohjeiden vastaisesti.

– Toki voidaan menetellä eri tavalla, kun kortissa ohjeistetaan, mutta asennuksen on silti oltava asetuksenmukainen, hän sanoo.

Sähkölämmittimet eroavat muista ekodesigntuotteista, joten ST-korttia tehtäessä oli mietittävä tarkkaan, miten se saadaan toimimaan Suomessa ilman, että markkinoita rajoitetaan liikaa.

– Muut ekodesigntuotteet ovat sellaisia, että voimme vaikuttaa suoraan markkinoihin ja markkinatoimijoihin. Tilalämmittimiä taas myydään komponentteina ja ne kootaan paikan päällä toimiviksi lämmittimiksi, eikä komponenttien myyntiä voida kieltää erikseen, Hartikainen kertoo.

Tilalämmityslaitteen asentaneen urakoitsijan on luovutettava asiakkaalle tuotteiden teknisten tietojen lisäksi lomakkeen ST 55.05.01 mukaan laadittu pöytäkirja, jolla osoitetaan ja dokumentoidaan asennuksen lainmukaisuus. Urakoitsijan on täytettävä pöytäkirja kaikissa asetuksen piiriin kuuluvissa työkohteissa ennen kohteen luovutusta ja pöytäkirjassa on suositeltavaa luetella lämmitinlaitteet tilakohtaisesti.

– Pöytäkirjan täyttämisessä ei ole urakoitsijoille mitään uutta, sillä asennuksista täytetään muutenkin mittauspöytäkirja. Tämä ei siis tuo hirveästi lisää uutta toimintatapoihin, että myös todetaan lämmitysjärjestelmän direktiivinmukaisuus, Skogberg sanoo.

– Lisäksi, jos jotain sattuu tulevaisuudessa, niin on dokumentoitu mitä on asennettu ja millä tavalla, ja se on mahdolliselle korjaajalle hyödyllinen tieto 10 vuoden päästä, Åberg huomauttaa.

Asetuksen myötä alalle saatiin yhteistyössä Tukesin kanssa yhteiset käytännöt, joilla vaatimukset täytetään.

– Suurin merkitys alalle oli se, että nyt saimme yhteisymmärryksen Tukesin kanssa, joka oli mukana tekemässä tätä ST-korttia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun selkeästi on poliittinen halu lisätä automatiikkaa sähkölämmityskohteeseen ja saimme yhdessä viranomaisten kanssa tehtyä sellaisen ohjeistuksen, että se on johdonmukainen ja kaikki ymmärtävät, mistä on kyse, Åberg sanoo.

Asetuksen myötä mitään sähköisiä tilalämmittimiä ei siis yksiselitteisesti kielletä, vaan lisäämällä ”tyhmemmän” tilalämmittimen osaksi automaatiokokonaisuutta, myös niiden käyttäminen on edelleen mahdollista. Tärkeintä on aina varmistua lopullisen asennuksen asetuksenmukaisuudesta, jotta urakoitsija säästyy laittomasta asennuksesta seuraavilta korjauskuluilta.

ST-kortti 55.05; Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EU sekä asetuksen 2015/1188 noudattaminen sähkölämmitetyissä rakentamis- ja huoltokohteissa sekä kortin englanninkielinen versio ST 55.05.02; Compliance with the ecodesign directive (2009/125/EC) and regulation (2015/1188) on construction and maintenance sites with electric heating on julkaistu Sähköinfo oy:n Severi-palvelussa ST-kortiston tilaajille.