Sähkölaitteiston lämpökuvaus voi säästää tulipalolta

20.11.2014

Sähkölaitteiston lämpökuvauksen avulla on mahdollista huomata paloriskejä, jotka pahimmassa tapauksessa saattavat aiheuttaa mittaviakin kustannuksia ja liiketoiminnan keskeytymisiä.

Teollisuuslaitoksen sähkökeskuksessa rätisee. Huonosti kiristetty liitos on vuosikausien kuluessa löystynyt niin, että liitoksessa on alkanut kipinöidä. Kuumuudessa haurastunut johdineristekin on jo osin rapissut pois. Kohta komponentin päälle kertynyt pöly jo kytee… Merkittävä osa tulipaloista saa alkunsa sähköasennuksista tai sähkölaitteista.

Rakennusten rakenteiden lämpökuvausta on tehty jo vuosia. Sähkölaitteistojakin on kyllä kuvattu, useimmiten rakennusten kuvauksiin keskittyneiden henkilöiden toimesta, mutta lisääntyneet sähköpalot ovat lisänneet tarvetta kuvauksille, joissa on otettu huomioon sähkölaitteiston lämpenemisen erityispiirteet.

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Vaikka itse kuvausvälineistö on käytännössä samaa kuin rakennusten lämpökuvauksessa, on kuvaajan tunnettava sähkölaitteiston toimintaa ja eri komponenttien sallittuja lämpenemiä. Lämpökuvassa ympäristöään kuumempana näkyvä kohde ei sähkölaitteistossa välttämättä ole viallinen ja toisaalta esim. kiiltävästä liittimestä saatu lämpötila-arvo ei välttämättä vastaa todellisuutta.

Tyypillisesti sähkölaitteissa ja -laitteistoissa paloon johtaneiden teknisten vikojen taustalta on löydettävissä puutteellista tai jopa kokonaan laiminlyötyä kunnossapitoa.

Kunnossapidon lämpökuvausta täytyy suorittaa säännöllisesti. Kuvausväli riippuu kuvattavasta laitteistosta. Laitteisto tulisi kuvata ensimmäisen kerran heti käyttöönoton yhteydessä siten, että se on kuormitettuna. Tämän jälkeen lämpökuvauksia tehdään esim. 3 vuoden välein. Kriittiset kohteet, kuten suurivirtaiset keskukset ja käytön keskeytysten kannalta merkittävät kohteet, kuten esimerkiksi lääkintätilojen sähkösyötöt olisi hyvä kuvata useammin. Kuvattavat kohteet ja kuvausvälit kirjataan huolto- ja kunnossapito- ohjelmaan.

Lämpötilapoikkeamia sähköjärjestelmissä voivat aiheuttaa esim. huonot liitokset, erilaiset komponenttiviat, eristysviat, johdotusvirheet sekä alimitoitetut komponentit. Lämpökuvassa ympäristöään kuumempana näkyvä kohde ei sähkölaitteistossa välttämättä ole kuitenkaan viallinen. Tästä syystä sähkölaitteistoja kuvaavan henkilön olisikin tunnettava sähkölaitteiston toimintaperiaatteet, eri komponentit ja niiden sallitut lämpötilat.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy myöntää pätevyyksiä sähkölaitteistojen lämpökuvaajille ja lämpökuvauspalveluja tarjoaville yrityksille.