Talotekniikan merkitys kasvaa jatkuvasti?

8.11.2018

Otsikossa on pisteen tai huutomerkin sijasta kysymysmerkki, koska vaikka me asiaan uskovat olemme jo vuosia vakaumuksen syvällä rintaäänellä julistaneet talotekniikan suurta ja yhä kasvavaa merkitystä rakentamisessa ja kiinteistön ylläpidossa, on kuulijakunnassa ymmärrettävistä syistä usein herännyt kysymys viestin oikeellisuudesta.Jussi Kuusela

Onko kysymyksessä vain alan yritys nostaa imagoaan, vai olisiko väittämissä jotain perää? Kannattaako asia huomioida ja miten, jos väittämät pitävät paikkansa?

Enää meidän ei tarvitse olla vain mielipiteiden varassa, sillä aiheesta on tehty peräti kaksi toisistaan riippumatonta tutkimusta.

Itävallassa tehty tutkimus (Die Gebäudetechnik im österreichischen Bauprozess) pureutuu talotekniikan merkitykseen hankesuunnittelun ja rakentamisen aikana.

Suomalainen tutkimus (RealGo – Voittavat liiketoimintamallit ja talotekniikka digitaalisuuden aikakaudella) tarkastelee talotekniikan merkitystä kiinteistön elinkaareen ja arvoon.

Yhdessä tutkimukset antavat erinomaisen hyvän kuvan talotekniikan merkityksestä nykyaikaisessa kiinteistössä ja rakentamisessa.

Itävaltalaisen tutkimuksen anti voidaan tiivistää seuraavasti:

 • talotekniikka on potentiaalisin ongelmien aiheuttaja rakentamisprosessin aikatauluissa, kustannuksissa ja lopputuloksessa
 • ongelman aiheuttajina eivät ole talotekniikkaurakoitsijat, eivätkä suunnittelijat
 • eniten ongelmia aiheuttaa se, ettei talotekniikkaan panosteta riittävästi ja riittävän ajoissa
 • arkkitehdeillä ja rakennuttajilla ei ole riittävästi tietoa nykyaikaisista talotekniikkaratkaisuista

Oma lääkkeeni tähän olisi varsin ilmeinen, eli talotekniikan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden sitominen rakentamisprojekteihin sekä aiemmin että pidemmäksi aikaa.

Nykymallilla merkittävä määrä osaamista jää hyödyntämättä juuri silloin, kun keskeiset ratkaisut tehdään.

RealGo-tutkimuksen mukaan älykkääseen talotekniikkaan kannattaa sijoittaa, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:

 • kiinteistön käyttökustannuksia voidaan pienentää 21 %
 • neliövuokraa voidaan nostaa 4 %
 • tuotto-odotusta voidaan laskea (riskiä pienentämällä) 0,25 prosenttiyksikköä

Tämän lisäksi älykkäällä talotekniikalla on keskeinen merkitys rakennettavan kiinteistön käytettävyyteen ja muunneltavuuteen. Älykäs talotekniikka mahdollistaa myös kiinteistöjen nousemisen alustatalouden palvelualustoiksi.

Juuri nyt kun pääkaupunkiseudulle kohoaa uusia kauppakeskuksia kovaa vauhtia, odotan mielenkiinnolla missä niistä saa ensimmäisenä sellaisen kokonaisvaltaisen palvelun, jossa kauppakeskukseen saapuessani älypuhelin

 • ehdottaa minulle liikkeet, joissa minun tulee käydä
 • listaa minulle sopivat alennukset
 • opastaa minut oikeisiin paikkoihin
 • ehdottaa elokuvat ja ruokapaikat

Tai ehdottaa jo kotoa lähtiessä julkisen liikenteen vaihtoehtoja niin, että voin keskittyä oleelliseen kauppakeskuksen ravitsemuslaitoksessa urheilua seuraten, sillä välin kun vaimo pitää talouden rattaita pyörimässä.


  
Jussi Kuusela

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n puheenjohtaja

Amplit oy:n toimitusjohtaja