Sorrilan päiväkoti on vuoden 2014 Sähköinen työmaa

22.10.2015

Päiväkodin työmaalla hyödynnettiin esimerkillisesti uusia sähköisiä järjestelmiä. Suunnitelmapiirustuksia tarkastellaan tabletilta ja työnjohto näkee koneelta reaaliajassa, keitä työmaalla on.

Sorrilan päiväkodin työmaalla Valkeakosken keskustassa kaikki suunnitelmapiirustukset - myös sähkö- ja LVI-kuvat - ovat katseltavissa tabletin ruudulta. Työmaalle mentäessä kuvat tablettiin kannattaa tietysti ladata valmiiksi langallisella yhteydellä.

Rakennusliike J.Malmin mestarit Jari Saarilampi ja Mikko Partanen tutkivat työmaan sähköisiä piirustuksia.

– Projektipankkiin kuvista päivittyy aina uusin versio, joten vanhojen kuvien perusteella ei vahingossa päästä tekemään mitään. HP:n perustabletti toimii ikään kuin sähköisenä kuvamappina, kertoo työmaan vastaava mestari Mikko Partanen Rakennusliike J. Malm Oy:stä.

Kangasalalaisen J. Malmin pääurakoima Sorrilan päiväkoti julistettiin viime vuoden FinnBuild-messuilla vuoden sähköinen työmaa -kilpailun voittajaksi.

Kilpailuraadin mielestä työmaan hallinnossa ja toimintojen organisoinnissa nykyaikaisia sähköisiä järjestelmiä on hyödynnetty esimerkillisellä tavalla. Papereidenkin käyttöä on korvattu niin paljon kuin mahdollista.


Mittamiehelle suurin hyöty

”Perustabletti on meille sähköinen kuvamappi. Myös sähkö- ja lvi-piirustuksia voidaan katsella sen ruudulta”, työmaan vastaava mestari Mikko Partanen kertoo.– Omat tabletit on niin työpäälliköillä kuin vastaavilla mestareillakin. Kaikkein eniten tabletista hyötyy ehkä työmaita kiertävä yrityksen mittamies, Mikko Partanen selventää.

Tilaajavastuulain vaatimukset sähköisestä tunnistamisesta ovat vahdittaneet sähköisen järjestelmän käyttöönottoa. Työmaalle tulevat ja sieltä lähtevät henkilöt rekisteröidään veronumeroa myöten yrityksen järjestelmään työmaan portilla olevan sähköisen lukijan avulla. Tämä tapahtuu joko henkilön oranssisella valttikortilla tai yrityksen omalla lätkällä.

Sähkö-Äijien työnjohtajilla on jo tabletit, ja kaikille asentajille ne olisi tarkoitus hankkia heti, kun taantuma alkaa taittua. Uusi tekniikka parantaa selvästi tiedon kulkua.

Yhtiön pääpaikka on Jämsässä. Viisi asentajaa työllistävä aluetoimisto Pirkanmaalle perustettiin nelisen vuotta sitten. Alihankintaa ostetaan hyviksi todetuilta urakoitsijoilta. Sähkö-Äijät tarjoaa työtä hinnalla, ja alihankkijat laskevat, kannattaako hommaan ryhtyä.

Jarno Peuramäki ja Keijo Kahilampi tarkastelevat sähköpääkeskusta.– Alihankintaa käytetään etenkin heikkovirta- ja spesiaalihommissa, mutta toki perinteisissäkin asennuksissa, koska kaikki asentajat ovat täystyöllistettyjä. Sorrilan ohella työn alla on kahden asuinkerrostalon ja yhden tuetun asumisen yksikön sähköistys, Sähkö-Äijien projektipäällikkönä haastatteluhetkellä työskennellyt Keijo Kahilampi kertoi.

Sittemmin itsenäiseksi pienyrittäjäksi ryhtynyt Kahilampi tietää paremmin kuin hyvin, että alihankkijoiden suuntaan kannattaa toimia reilusti. Hintojen vinguttaminen viimeisen päälle ei pitkälle kanna.

   

Peruspäiväkodissa on perusratkaisut

Päiväkodin sähköistys on käytännössä kokonaan sähköasentaja Jarno Peuramäen käsialaa.

Päiväkodin sähköistys on käytännössä kokonaan Sähkö-Äijien sähköasentaja Jarno Peuramäen käsialaa. Suunnittelun ja toteutuksen perustana ovat normien mukaiset päiväkodin suunnitteluohjeet.

– Alakatossa oli todella vähän tilaa, joten ilmastointiasentajien kanssa saimme tehdä todella paljon yhteistyötä. Oli tosissaan mietittävä, miten sähköistykset sinne mahtuvat, Peuramäki kuvaa.

Peuramäki on työssään katsellut myös tietomallikuvia, mutta asennuksen kannalta nekään eivät ole näyttäneet kovin yksiselitteisiltä. Samaa mieltä on paikalla oleva LVI-asentaja, jonka mukaan vain millimerikuvat voisivat olla riittävän hyviä nykyisiin asennusvaroihin.

– Johtojen hyllynkannattimina on käytetty sisäpuolista hyllynkannaketta, jolloin asennusvaroissa säästetään viisi senttimetriä. Sisäpuoliset hyllynkannattimet ovat yleistyneet muutaman vuoden aikana. Toinen vaihtoehto olisi kannakkeiden veto alapuolelta, Peuramäki kertoo.

Peuramäki esittelee turvakaapeleiden hyllyjen asennuksia, jotka on toteutettu nykymääräysten mukaisesti. Ylähyllyllä kulkevat oranssiset kaapelit ovat vielä maalausvaiheessa käytetyn valkoisen pölynsuojamaalin peitossa. Nykymääräysten mukaisesti turvakaapelihyllyn kannakeväli on maksimissaan 1,5 metriä eli lyhyempi kuin muilla kaapelihyllyillä.

– Ylimmällä hyllyllä kulkevat poistumistie- ja turvavalot. Toisessa kerroksessa sinne on asennettu myös savunpoistoluukkujen kaapelit. Turvavalaistus syttyy keskuksen alijännitereleen lauetessa.

Hankalin työvaihe oli ehkä Norelcon toimittaman sähkökeskuksen hivuttaminen kurottajalla ahtaasta aukosta tekniikkahuoneeseen. Päiväkodin tarpeisiin riittää nimellisteholtaan 400 ampeerin keskus.


Reaaliaikaista seurantaa työmaalla

Tilaajan puolesta työmaan valvonnasta myös sähkötöiden osalta vastasi ISS Proko. Sähkötöiden valvoja Matti Kurko valvoo tilaajan puolesta, että työt tehdään suunnitelmien mukaisesti. Hän hyväksyy urakoitsijan tilaamat tavarat ja kuittaa laskut. Hän osallistuu työmaakokouksiinkin. Työmaakokouksissa oli mukana myös sähkösuunnittelusta vastannut Granlund Tampere Oy:n Heikki Wilen.

– Työmaakokouksissa valmiiksi mietityt ja sovitut asiat kirjataan päätöksiksi. Sähköpostikeskustelua käydään ja suunnitelmia tarkennetaan koko ajan, joten työmaakokouksiin käytettävä aika on lyhentynyt huomattavasti, Kahilampi kertoi.

Työmaalla käytettävä sähköinen seurantajärjestelmä näyttää niin tilaajavastuurekisterin kuin reaaliajassa sen, ketä työmaalla on. Vihreä väri henkilön kohdalla tarkoittaa, että henkilö on paikalla, ja valkoinen sitä, että ei ole. Punainen saattaa olla esimerkiksi henkilö, jonka poistuminen työmaalta ei ole sidottu palkanmaksun. Tällöin hän ei ehkä huomaa vilauttaa Valtti-korttiaan työmaalta poistuessaan. Punainen voi merkitä sitäkin, että henkilö on juuri tullut työmaalle, eikä perehdytystä ei vielä ole tehty.

– Täältä me ja viranomaiset voimme  tarkastella koko alihankintaketjua yrityksineen, henkilöstöineen ja veronumeroineen. Järjestelmään on kirjattu myös ne työmaan työntekijät, jotka tekevät töitä kaupungin piikkiin meille alistettuna urakkana, Partanen sanoo.

  

Koneelta näkee koko ketjun

Tältä näyttää vastaavan mestarin VALTTI-kortti.

Paikalle tulevat aluehallintoviraston tarkastajat vaativat printatun tulosteen, jonka pitäisi olla valmiina seinällä. Partanen sanoo, että tarvittaessa hän saa sen koneelta ulos neljässä minuutissa.

– Työmaita valvova aluehallintovirasto pääsee katsomaan sopimuksia ja laskutusta. Työsuojelutarkastaja on paikalla jo käynyt, mutta verotarkastajaa vielä odotellaan.  He osaavat vaatia ja pyytää. Vastausten tulee olla valmiina.

Työntekijöitä listaus tuottaa kolmen sivun printin, josta näkyvät henkilön veronumero, aloituspäivä ja lopetuspäivä. Yhdeksi päiväksi töihin tuleva kaveri kirjataan vain yhdelle päivälle. Urakoitsijalla on velvollisuus tallentaa tiedot kuudeksi vuodeksi.

– Verottaja seuraa urakoitsijoiden ja rakennuttajien ilmoittamia kassavirtoja. Valvontaa suorittavat tietokoneet huomaavat varmasti yritykset, joilla on kassavirtaa mutta ei työmaatoimintaa. Työmailta on löytänyt muun muassa yrityksiä, joiden toimina on ilmoitettu päättyneeksi, Partanen sanoo.


Artikkeli on julkaistu Sähköala Sähkö & Rakentaminen 2015 -lehdessä