Dokumentit varmistavat asennusten laadun

7.8.2008

Sähköasennusten dokumentointia ja käyttöönottotarkastuksia koskevat määräykset uudistuivat keväällä. Uudistetun SFS 6000 -standardin mukaan käyttöönottotarkastuspöytäkirjat tulee laatia aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Arto Saastamoinen. Kuva Mikko KäkeläTöiden tilaajat saavat uusien vaatimusten ansiosta jatkossa entistä tarkemmat ja paremmat kuvat sähköasennuksista, Sähköinfon tekninen asiantuntija Arto Saastamoinen arvioi. Vastaavasti urakoitsijat joutuvat dokumentoimaan työnsä tarkemmin. Käyttöönottotarkastuksiin ja mittauksiin joudutaan kiinnittämään huomiota aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa.

– Asianmukaiset käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja kunnolliset loppukuvat ovat olleet sähköalalla ikuisuuskysymyksiä. Pahimmillaan käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa on käytetty puutelistana, mutta nyt piirustukset ja käyttö- ja huolto-ohjeet pitää ottaa tarkemmin huomioon, Saastamoinen kertoo.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä aina ennen kuin jonkin sähkölaitteiston osa kytketään käyttöä varten jännitteiseksi. Näin varmistetaan, että asennus on turvallinen ja ettei jännitteen kytkemisestä aiheudu vaaraa. Asennuskokonaisuudesta tehtävällä tarkastuspöytäkirjalla osoitetaan, että tarkastukset on todella tehty. Saastamoinen vertaa dokumentointia käytetyn auton ostamiseen.

– Jos autossa on merkkiliikkeen huoltokirja mukana, voi pääsääntöisesti luottaa, että huollot on asianmukaisesti tehty. Jos huoltokirjassa ei taas ole ensimmäistäkään merkintää, niin mistä tietää miten sitä on huollettu.

  
Dokumenteista vastuuta ja turvaa

Kun sähkötöiden johtaja allekirjoittaa pöytäkirjan tai asentaja todentaa tehneensä tarkastukset, on heillä tämän jälkeen vastuu mahdollisesti ilmenevistä vioista ja puutteista. Arto Saastamoinen pelkää, että tämä voi tulla monille kantapään kautta vastaan.

– Moni voi ajatella, etteivät määräykset nyt niin paljoa muuttuneet. Monta kohdetta voi mennä niin, ettei kukaan huomaa mitään, mutta mitä jos kohde meneekin yllättäen myyntiin ja dokumentteja aletaan kysellä?

Urakoitsijoiden kannattaa merkitä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan mahdollisimman tarkasti, mitä alueita tarkastus koskee. Jos esimerkiksi muutos- ja lisäystöiden merkinnässä ei ole tarpeeksi huolellinen, saattaa urakoitsija huomata jälkeenpäin olevansa vastuussa myös muiden tekemistä virheistä. Uudet määräykset koskevat kaikkia kohteita, joiden suunnittelu on valmistunut 31. maaliskuuta 2008 jälkeen.