Talotekniikkasertifikaatti on laadukkaan toiminnan tae

8.11.2018

Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n uusi Talotekniikkasertifikaatti (TT-sertifikaatti) sisältää sähkö-, LVI-, rakennusautomaatio- ja turvaurakointitoiminnan arviointikriteerit.

Uusi sertifikaatti korvaa Setin aiemman Sähköurakoitsijasertifikaatin, mutta turvaurakoitsijoiden TU-sertifikaatti säilyy toistaiseksi TT-sertifikaatin rinnakkaissertifikaattina.

Talotekniikkasertifikaatin kehittämiseen oli monta syytä. Urakoitsijat, joiden tarjontaan kuuluu sähköurakoinnin lisäksi myös muut talotekniikan osa-alueet, voivat tehdä nyt yhden yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän, joka käsittää kaikki tarjottavat urakoinnin osa-alueet. Kaikki talotekniikkaurakoinnin osa-alueet sisältävä TT-sertifikaatti on myös asiakkaille selkeämpi kuin vain yhden talotekniikkaurakoinnin osa-alueen kattavat sertifikaatit.


TT-sertifioinnille haetaan Finasin akkreditointia

Seti on laatinut Talotekniikkasertifikaatille kriteerit yhdessä LVI- ja rakennusautomaatioalan asiantuntijoiden kanssa. Seti on jättänyt FINAS-akkreditointipalvelulle hakemuksen laajentaa TU-sertifioinnille aiemmin myönnetty akkreditointi koskemaan myös Talotekniikkasertifikaattia.

TT-sertifikaatin kriteerit hyväksyneessä lautakunnassa ovat edustettuina Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, LVI-tekniset urakoitsijat ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Finanssiala ry, Rakennusautomaatioliikkeiden liitto RALL ry ja Turva-alan yrittäjät ry. Lautakunnan puheenjohtajana toimii STUL:n puheenjohtaja Jussi Kuusela Amplit oy:stä ja varapuheenjohtajana LVI-TU:n toimialapäällikkö Arvo Ylönen.


Sertifikaatin voi saada arvioinnin jälkeen

Talotekniikkasertifikaatti voidaan rajata yksinomaan sähkö-, LVI-rakennusautomaatio- tai turvaurakointiin. Sertifioinnin yhteydessä Setin arvioijat käyvät yrityksessä toteamassa, että yritys toimii toiminnanohjauskäsikirjassa kuvatulla tavalla. Hyväksytyn arviointikäynnin jälkeen yritys saa sertifikaatin kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen tehdään uusi arviointikäynti.

Talotekniikkasertifikaatista on monia hyötyjä niin yrityksille kuin tilaajillekin. Uusi julkinen hankintalaki antaa tilaajalle enemmän mahdollisuuksia arvioida myös tekijöiden osaamista laatupisteiden avulla pelkästään halvimmin tarjoushinnan lisäksi.

Talotekniikkasertifikaatti perustuu toiminnanohjausjärjestelmään eikä ISO 9000 -laatujärjestelmään, sillä että ISO 9000 on suunniteltu lähtökohtaisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin takaamaan tasalaatuiset tuotteet. Talotekniikkaurakoissa on kuitenkin aina omat erityispiirteensä, joten Setissä on katsottu, että tuotteiden, prosessien ja palveluiden sertifiointiin laaditun standardin SFS-EN ISO/IEC 17065 pohjalta kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu paremmin urakointityön laadun arviointiin.

TT-Sertifikaatti


Arto Kari ja Mikko Arvinen, teksti

Tuomas Sauliala, kuva