STUL suosittelee latauspisteiden tarkastuttamista

29.1.2016

Sähköautoilijat toivovat helposti ja edullisesti asennettavia latauspisteitä tienvarsikahviloihin ja pienille huoltoasemille. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto suosittelee, että vanhoille suko-pistorasioille tehtäisiin käyttöönottotarkastus ennen niiden tarjoamista latauskäyttöön.

Sähköautojen latauksessa ollaan siirtymässä nopeasti kohti EU:n latauspistedirektiivin mukaista tyypin 2 latausta. Läheskään kaikilla yrityksillä ei ole kuitenkaan resursseja alkaa rakentaa suhteellisen järeitä, jopa 3 x 63 ampeerin latausasemia parkkipaikoilleen, joten syksyllä perustettu Sähköautoilijat ry on ottanut tavoitteekseensa saada kevyempiä latauspisteitä mahdollisimman nopealla aikataululla tienvarsikahviloihin, golf-kentille ja muihin vastaaviin paikkoihin, missä resurssit tai intressit eivät vielä riitä varsinaisten latausasemien hankintaan.

Sähköautoilijoiden tavoitteena on, että kevyiden latauspisteiden toteutukseen löydettäisiin yhteinen malli eri toimijoiden kanssa, jota olisi helppo lähteä markkinoinaan myös yhdistyksen nimissä kaikille halukkaille. Yhteisestä mallista on käyty keskusteluja esimerkiksi Arctic Electricin, Enston, Garon, IGL:n, Parkkisähkön sekä Plugit Finlandin kanssa.

Edullisuuteen tähdätään myös sillä ajatuksella, että esimerkiksi kahden euron arvoisen latauksen voisi maksaa suoraan kahvilan kassalle, jolloin erillistä, hintaa nostavaa maksuautomatiikkaa ei tarvitsisi miettiä mukaan. Omakustannushintaan kahdella eurolla saisi lisävirtaa noin sadan kilometrin ajoon, mutta tehokkaampien latauspisteiden käytöstä voisi vastaavasti laskuttaa enemmänkin. Julkisissa latauspisteissä tulee olla mittausjärjestelmä, mutta asiakkaille tarjottavissa, puolijulkisissa latauspisteissä mittausta ei vaadita.
  

Autoilijat vierastavat adaptereita

Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kari Kallonen vieraili joulukuussa Leppävaaran Sähkötalolla keskustelemassa sähköautojen vaihtoehtoisten lataustapojen toteutusmahdollisuuksista helsinkiläisen Voltmen Oy:n toimitusjohtaja Janne Skogbergin sekä Sähköinfo Oy:n teknisen johtajan Esa Tiaisen kanssa.

– Meidän toiveenamme on, että tavallisen pistorasian ja nopean latausaseman väliin saataisiin jokin hieman parempi latauspisteratkaisu, mikä olisi edullinen ja helppo ja nopea asentaa mihin tahansa tienvarsikahvilaan, ennen kuin tehokkaita latauspisteitä on riittävästi, Kallonen kertoi.

Skogbergin mukaan yhtenä vaihtoehtona olisi sinisten CEE-pistokkeiden eli niin sanottujen karavaanari-sukojen asentaminen sähköautojen latauskäyttöön, mutta Kallosen mukaan tässä ongelmaksi muodostuu kuitenkin yhteensopivuus monien sähköautomallien, kuten Nissan Leafin, kanssa. Karavaanaripistokkeeseen saa muutamalla kymmenellä eurolla suko-adapterin, mutta Kallosen mukaan tässä voi tulla ongelmaksi monien sähköautoilijoiden tapa vierastaa muita kuin auton valmistajan suosittelemia adaptereita.

– Tämän pöydän ympärillä me kaikki ymmärrämme, ettei se olisi mikään ongelma, mutta monet pelkäävät auton takuiden menetystä, tulipaloja, ja vaikka mitä, Kallonen sanoi.

Kaikki sähköautot eivät myöskään kelpuuta edullisista 3 x 16 A voimapistorasioista eli punaisista teollisuuspistorasioista saatavaa kolmivaihevirtaa. Esimerkiksi Teslalle kolmivaihevirta sopii suoraan, mutta Suomen eniten myydylle sähköautolle Nissan Leafille ei. Tästä syystä parhaaksi tilapäislatausvaihtoehdoksi jäisi todennäköisesti mahdollisimman tehokkaiden ja luotettavasti toimivien suko-pistorasioiden asennus kaikkiin sellaisiin paikkoihin, missä ei ole resursseja hankkia varsinaisia sähköautojen latausasemia.

Super-suko tulee?

Perinteisestä suko-pistorasiasta on tulossa mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana uusi, vahvistettu versio. IEC:n standardin 60884-1 päivitys tunnetaan työnimellä super-schuko/high load profile plugs. Uusi pistoketyyppi saattaa tuoda helpotusta myös sähköautojen lataukseen, sillä tavallinen suko-pistoke sopii suoraan uuteen pistorasiaan, mutta pistorasian vahvistettu rakenne mahdollistaa nykyistä suuremman kuormituksen.

Siinä missä nykyisten sukojen (CEE 7/7) lämpeneminen on testattu ja standardisoitu kestämään kahdeksan ampeerin jatkuva kuormitus ja tunnin hetkellinen kuormitus 22 ampeerin virralla, pitäisi uuden version kestää jatkuva 16 ampeerin kuormitus ja viiden tunnin kuormitus 26 ampeerin virralla.

Tämä mahdollistaisi teoriassa sähköautojen nykyistä tehokkaamman latauksen tavallisesta pistorasiasta, mutta alkuvaiheessa tässä ongelmaksi saattaa muodostua monien nykyisten sähköautojen tapa rajoittaa tavallisesta pistorasiasta otettavan virran määrää. Osa autoista rajoittaa tavallisesta pistorasiasta otettavan virran määrän nykyisin kahdeksaan ampeeriin, mutta eivät kaikki. Tesla-kuski Janne Skogbergin mukaan sukolla ladattaessa Tesla rajoittaa latausvirran 13 ampeeriin.

Kuormitus lämmittää kaapeleita

Sähköautoja ladattaessa varsinaiset ongelmat eivät liity itse pistorasian kestävyyteen, vaan kaapeloinnin mahdolliseen lämpenemiseen myös rakennuksen sisällä pidempiaikaisen kuormituksen aikana. Nykyaikaisten ilmatiiviiden rakenteiden sisälle vedetyt kaapelit eivät pääse jäähtymään kunnolla eristeiden sisällä, joten pahimmassa tapauksessa kaapeleiden ylikuormitus voi johtaa jopa palovaarallisiin tilanteisiin.

Tästä syystä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry suosittelee, että latauskäyttöön tarjottaville puolijulkisille latauspisteille tehtäisiin aina käyttöönottotarkastus ennen latauspalvelun tarjoamista asiakkaille. Suojajohtimien jatkuvuuden ja oikosulkuvirran riittävyyden tarkastamisen yhteydessä sähköalan ammattilaisen on hyvä varmistaa, ettei latauspistettä syöttävään ryhmään ole liitetty muita kuormia. Samalla urakoitsija voi varmistaa myös kiinteistön liittymän ja pääsulakkeen riittävyyden latauskäyttöön.

Linjaus on yhdenmukainen sähköalan standardointijärjestö SESKO:n SFS 6000 -standardin määräyksiä täydentävän suosituksen ”Sähköajoneuvojen lataaminen kiinteistöjen sähköverkoissa” kanssa. SESKO suosittelee, että em. suositus otetaan huomioon aina kun Suomessa suunnitellaan tai asennetaan sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä tai muutetaan olemassa olevia asennuksia sähköajoneuvojen latauskäyttöön.

Suosituksen mukaan latauspisteen sähkönsyöttö tulisi toteuttaa omalla ryhmäjohdolla, eikä samaan piiriin tulisi liittää kuin korkeintaan auton lämmitystolpan sähkönsyöttö. Jos pihalle halutaan useampia latauspisteitä vierekkäin, on näiden sähkönsyöttö mahdollista hoitaa yhdellä suuremmalla ryhmäjohdolla, mikäli latauspisteet varustetaan erillisillä sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijoilla.

Lisäksi latauspisteillä tulee ehdottomasti olla myös vikavirtasuojakytkin, millä varmistetaan pistorasian turvallinen käyttö.


Artikkeli on julkaistu Sähkömaailma-lehden numerossa 1/2016