Sähköautojen lataustavat

4.8.2015

Latausnopeuksiin perustuvien lataustapojen sijaan puhutaan nykyään peruslatauksesta ja teholatauksesta, kun taas rajoitettua tilapäistä lataustapaa kutsutaan hitaaksi lataukseksi. Latauksen kesto on lataustavasta riippuen noin 15 minuutista 12 tuntiin. Käytännössä siihen vaikuttavat myös muun muassa latausteho, akun varaus ja kapasiteetti sekä lämpötila.

Suomessa Sesko ry:n komitea SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät osallistuu sähköautojen latausjärjestelmien standardointityöhön. Sähköautojen lataamiseen käytettävissä kiinteistöjen sähköverkoissa noudatetaan SFS 6000 -standardisarjan yleisiä vaatimuksia.

Lisäksi standardeissa SFS 6000-7-722 ja SFS 6000-8-813 annetaan täydentäviä vaatimuksia sähköauton lataamiseen tarkoitetuille asennuksille. Lisätietoa löytyy Seskon komitean SK 69 antamasta lataussuosituksesta.


Lataustapa 1: Kevyiden sähköajoneuvojen latausLataustapa 1: Kevyiden sähköajoneuvojen lataus

Sähköpolkupyörien, -mopojen, -ruohonleikkurien ja muiden pienitehoisten sähköajoneuvojen AC-lataus maadoitetusta, vikavirtasuojatusta kotitalouspistorasiasta.


Lataustapa 2: Hidas lataus

Sähköajoneuvon AC-lataus tavanomaisesta Lataustapa 2: Hidas latausmaadoitetusta 230 V kotitalouspistorasiasta tai voimapistorasiasta. Tätä lataustapaa voidaan käyttää sähköauton lataamiseen tilapäisesti, jos ei ole käytettävissä varsinaista sähköauton lataustapaa 3. Kotitalouspistokytkintä käytettäessä ajoneuvon ottama pitkäaikainen latausvirta on rajoitettava riittävän pieneksi. Lataustavassa 2 ajoneuvo liitetään latauspisteeseen ajoneuvon valmistajan hyväksymällä liitäntäjohdolla, jossa on ohjaus- ja suojalaiteyksikkö, jonka tulee olla tuettuna.


Lataustapa 3: Peruslataus - varsinainen lataustapaLataustapa 3: Peruslataus – varsinainen lataustapa

AC-lataus ajoneuvoon kuuluvalla liitäntäjohdolla standardin mukaisesta tyypin 2 (Mennekes) sähköautopistorasiasta. Latausvirta on maksimissaan 63 A ja latausteho enintään 43 kW. Latausjärjestelmän tiedonsiirtoväylän avulla varmistetaan, että ajoneuvo on oikein ja turvallisesti kytketty latauspisteeseen. Lisäksi sillä voidaan ohjata kuormitusta ja virran syöttöä molempiin suuntiin. Kojepistokkeella varustettu latausjohto
voi olla myös kiinteästi liitetty latauspisteeseen.

Lataustapa 4: Teholataus, asiointilataus
Lataustapa 4: Teholataus, asiointilataus

DC-lataus auton ulkopuolisesta tasasähkölaturista, jolloin latausvirta on maksimissaan 200 A ja latausteho 22–50 kW. Standardin mukaisella pistokkeella varustettu liitäntäjohto on kiinteästi liitetty latauspisteeseen.