Miljardien säästömahdollisuuksia

20.11.2014

SFS-standardi 15232 ohjaa kiinteistöjen energiankäyttöä rakennusautomaation energiatehokkuusvaikutusten luokittelulla. Vanhentuneiden kiinteistöautomaatiojärjestelmien uusiminen säästäisi valtavasti energiaa.

Lauri Heikkinen.RAKLI ja Green Building Council Finland järjestivät keväällä rakentamisen hyviä energiatehokkuuskäytäntöjä esitelleen tilaisuuden Helsingin keskustassa. Tilaisuudessa puhuneen Schneider Electric Buildings Finlandin johtaja Lauri Heikkisen mukaan espoolaisen Iso Omena -kauppakeskuksen energiaremontissa automaation saneerauksilla ja säätöjen tarkistuksilla saatiin vähennettyä energiankulutusta, säästettyä euroja sekä esimerkiksi parannettua työntekijöiden lämpöviihtyvyyttä.

Energiansäästön räätälöidyistä ratkaisuista puhuneen LeaseGreen Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto arvioi, että kiinteistöissä ja teollisuudessa voisi piillä vielä yhteensä jopa viiden miljardin euron vuotuiset säästömahdollisuudet.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Rakennusalalla ei voi välttyä huomaamasta, että EU on lopullisesti herännyt ilmastonmuutosilmiöön. Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) hyväksyttiin vuonna 2002. Direktiiviin liittyvä SFS-EN -standardi 15232 ”Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön ja kiinteistönhoidon vaikutus energiatehokkuuteen” päivitettiin vuonna 2012.

Standardin tavoitteena on kuvata rakennusautomaation ja teknisen kiinteistönpidon vaikutukset rakennusten energiakäyttäytymiseen sekä ohjata niiden avulla rakennusten energiankäyttöä. Standardi esittää luettelon toiminnoista, joilla automaatiotaso voidaan määritellä ja joiden perusteella automaation energiatehokkuusvaikutuksista voidaan käydä keskustelua eri tahojen välillä. Standardi listaa rakennuksen eri tekniset osajärjestelmät sekä niiden ohjausmahdollisuudet.

Standardin neliportaisessa luokittelussa (A, B, C ja D) luokka C vastaa rakennusautomaation tällä hetkellä tavanomaisena pidettävää tasoa, kun taas parhaassa A-luokassa kaikkia taloautomaation osia ohjataan automaattisesti kokonaisvaltaisen hallintajärjestelmän avulla.

Standardi on tarkoitettu rakennuksen omistajille, arkkitehdeille, insinööreille ja suunnittelijoille määrittelemään toteutettavia toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia. Lisäksi standardi on tarkoitettu päättäjille määrittelemään minimivaatimustasoja, teknisten järjestelmien tarkastuksien käytäntöjä ja laskentamenetelmiä.

Lisätietoja oppaasta ja ST-kortista

Ympäristöministeriö teetti vuonna 2012 oppaan ”Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen” ohjeistamaan standardin SFS-EN 15232 (2007) käyttöä. Standardin rinnalla käytettäväksi tarkoitettu opas tehtiin helpottamaan automaation toiminnallisuuksien määrittelyä ja vaikutusten arviointia sekä suunnittelijoiden ja kiinteistön omistajien välistä kommunikaatiota.

Sähköinfo Oy:n tänä kesänä julkaisema ST-ohjeisto 20 ”Automaation vaikutus energiatehokkuuteen rakennuksissa – opas standardin SFS-EN 15232 käyttöön” perustuu standardin päivitettyyn versioon. Ohjeisto helpottaa rakennusautomaation energiatehokkuusvaikutusten arviointia ja energiatehokkuusstandardin tulkintaa. Lisäksi ohjeisto helpottaa englanninkielisen standardin soveltamista Suomen olosuhteisiin avaamalla mahdollisia ongelmakotia myös käytännön esimerkkien avulla.