Rakennusautomaatio herättää rakennuksen henkiin

20.11.2014

Vaikka rakennusautomaation osuus LVI-suunnittelun ja -toteutuksen kustannuksista jää usein melko pieneksi, sen merkitys nykyaikaisissa, energiatehokkaissa rakennuksissa on suuri. RAU-hyväksynnällä yritys voi osoittaa pätevyytensä rakennusautomaatiourakoinnissa, joka vaatii monipuolista osaamista.

Rakennusautomaatiourakointi on yksi nopeimmin kasvavista sähköisen talotekniikan alueista. Energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet muun muassa LVI-tekniikan monipuolistumiseen, mikä kasvattaa myös automaatiotarpeita.

Talotekniikka-alan automaatiourakointi kattaa kaikki automaatiojärjestelmät, joilla ohjataan, säädetään ja valvotaan esimerkiksi lämmitys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmiä sekä vaikutetaan energiankulutukseen.

Asennusten ja asennustoiminnan laadun varmistamiseksi Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy käynnisti 2013 rakennusautomaatiourakoitsijoiden vapaaehtoisen pätevyysarvioinnin ja alkoi myöntää arvioinnin hyväksyttävästi läpäisseille vastuuhenkilöille ja yrityksille RAU-urakoitsijahyväksyntöjä.

Saadakseen RAU-urakoitsijahyväksynnän yrityksen palveluksessa on oltava rakennusautomaatiotöiden vastuuhenkilö, jolla on voimassaoleva RAU-pätevyystodistus. Lisäksi vaaditaan, että yrityksellä on voimassaoleva Tilaajavastuu.fi – Luotettava kumppani -palvelusopimus tai yritys toimittaa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Seti Oy:lle.

Esimerkiksi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Avoin Automaatio ry, Suomen Automaatioseura ry ja KNX Finland ry tunnustavat pätevyyden ja sen arviointikriteerit.


RAU-hyväksyntä tunnetuksi

RAU

Rakennusautomaatioalalla 12 vuotta toiminut Fidelix Oy hankki RAU-hyväksynnän 2013. Yrityksen toimitusjohtaja Jussi Rantanen pitää hyväksyntämenettelyä hyvänä keinona tuoda alaa enemmän esille.

– Koen, että alan tietoisuutta ja arvostusta pitäisi nostaa yleisesti. RAU-hyväksyntä on varmasti yksi työkalu siihen, Rantanen sanoo.

Samoilla linjoilla on myös parikymmentä vuotta alalla toimineen Arealtec Oy:n toimitusjohtaja Kari Kumpulainen. Hänen mukaansa RAU-pätevyys on kuitenkin vielä niin uusi, eikä kovin tunnettu rakennusautomaatioalan ulkopuolella, joten sen suoraa hyötyä on toistaiseksi vaikea mitata.

– Ihan ensimmäisten joukossa sen hankimme. Olemme painottaneet laatuun kaikessa tekemisessämme, joten laitamme RAU-pätevyyden tietomme tarjousliitteeksi usein julkishankinnoissa ja miksei yksityisissäkin, Kumpulainen sanoo.

Rakennusautomaatioalan asennustoiminta ei edellytä viranomaislupia sähkötöiden tekoa lukuun ottamatta. Kumpulaisen mielestä onkin tärkeää, että urakoitsijoilla on mahdollisuus osoittaa pätevyytensä. Tällä hetkellä tilaajat eivät kuitenkaan käytännössä pyydä urakoitsijoilta RAU-pätevyyttä.

– Sitä pitäisi saada viestitettyä hankintapuolelle enemmän. Tavoitteena voisi olla jatkossa se, että tarjouspyynnöissä yhä useammin vaadittaisiin RAU-pätevyyttä, Kumpulainen pohtii.


Huomiota järjestelmien käytettävyyteen

Rantanen harmittelee, että rakennusautomaatioalaa usein aliarvostetaan. Rakennusautomaation kustannukset saattavat olla vain prosentin luokkaa suuren rakennushankkeen kokonaiskustannuksista, minkä vuoksi siihen ei satsata tarpeeksi. Automaation merkitys voi olla kuitenkin elintärkeä rakennuksen toiminnan kannalta.

– Jos käytetään tällaista vertausta, että ilmastointi on ihmisten keuhkot ja sähkö on verisuonet, niin rakennusautomaatio on aivot, Rantanen kiteyttää.

Rakennusautomaation arvo tulee lopullisesti esille vasta rakennuksen käytössä. Siihen vaikuttaa varsinaisen toteutuksen laadun lisäksi se, kuinka helppoa rakennusautomaatiojärjestelmiä on käyttää ja valvoa. Rantasen mukaan rakennusautomaatio toimii yleensä hyvin, kunhan sitä osataan käyttää oikein. Väärinkäyttö voi pahimmillaan johtaa rakennuksessa lisääntyneeseen energiankulutukseen ja jopa kosteusvaurioihin.

Yksinkertaisilla ja selkeillä käyttöliittymillä esimerkiksi kiinteistönhoitajien työtä voidaan helpottaa huomattavasti. Niiden suunnitteleminen on kuitenkin haastavaa, sillä vuosien aikana talotekniset järjestelmät ovat tulleet yhä monimutkaisemmiksi.

– Automaatiojärjestelmän ajatushan tietysti on, että se toimii automaattisesti, mutta ei se oikein niin mene, että se kerran asennetaan jonnekin ja se pyörii itsekseen. Jonkun pitäisi katsoa niiden järjestelmien perään ja ymmärtää niiden merkitys koko rakennuksen toiminnan kannalta, Rantanen toteaa.


Automaatio vaatii monipuolista osaamista

Rakennusautomaatiourakointi edellyttää monipuolista osaamista niin automaatio-, sähkö-, tietoliikenne- ja LVI-alalta kuin myös hieman ohjelmoinnista. Tämä tekee kouluttautumisesta hankalaa ja vaatii paljon työn kautta saatavaa käytännön kokemusta.

– Kouluttaudumme jatkuvasti. Meille tulee myös koko ajan uutta henkilöstöä esimerkiksi ammattikorkeakouluista harjoittelemaan ja oppimaan, Kumpulainen kertoo.

Toinen selkeä haaste Kumpulaisen mielestä liittyy projektiosaamiseen. Isoissa rakennushankkeissa RAU-urakoitsija on yleensä melko pieni peluri, jonka voi olla vaikea tuoda omia näkemyksiään esille.

– Projektiosaamisesta on puutetta. Työmaalla pitäisi tulla hyvin toimeen muiden osapuolien kanssa, mutta samalla pitää myös omat puolensa. Se on tietysti osittain henkilöasia, ketkä siihen sopii, Kumpulainen toteaa.Setin sertifioimat rakennusautomaatiourakoitsijat löydät SETI Pro -hakemistosta