Valitse pätevä urakoitsija valokuititöihin

20.11.2014

Luotettavasti toimivien tietoliikenneverkkojen rakentaminen vaatii tekijöiltä jatkuvasti enemmän osaamista. Valokuituverkkojen asennus ei vaadi virallista pätevyyttä, joten tekijöiden osaaminen on syytä varmistaa referensseistä ja alan vapaaehtoisista sertifikaateista.

Luotettavien tietoliikenneverkkojen rakentaminen vaatii tekijöiltä jatkuvasti enemmän osaamista.Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n pääarvioija Tauno Hovatan mukaan optisten verkojen laadulle asetettu vaatimustaso nousee jatkuvasti, olipa kyse operaattoreiden liityntäverkoista tai kiinteistöjen nousukaapeloinneista, joten myös verkkojen rakentajilta vaaditaan jatkuvasti enemmän osaamista.

– Sisäverkkourakoinnin kilpailun lisääntyminen ja viranomaisvalvonnan väheneminen on tuonut markkinoille entistä enemmän myös epäpäteviä toimijoita. Verkostourakoitsijan on tunnettava hyvä asennustapa, käytettävä standardinmukaisia asennustarvikkeita ja ajantasaisia ohjeita sekä hallittava mittaukset ja dokumentointi, Hovatta listaa.

SETI Oy myöntää urakoitsijahyväksyntöjä antenni- ja tietoverkkoja sekä optisia liityntäverkkoja asentaville ja ylläpitäville yrityksille. Hyväksynnän myöntämiselle on asetettu tiukat kriteerit. Yrityksen vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävien edellyttämä pohjakoulutus ja työkokemusta alalta, minkä lisäksi vastuuhenkilön tulee osallistua telepätevyyden ylläpitokoulutukseen vähintään 5 vuoden välein, jotta yrityksestä löytyy viimeisin tieto voimassa olevista määräyksistä ja vaatimuksista.

– Optisten liityntäverkkojen OL-asiantuntijasertifikaatin myöntämisen ehdoton lähtökohta on, että henkilö on ollut asentamassa, ylläpitämässä tai suunnittelemassa optisia liityntäverkkoja. Jos ei työskentele alalla jatkuvasti, menettää äkkiä tuntuman urakointiin. Koulutukseksi voi sen sijaan riittää jokin soveltuva sähkö- tai telealan peruskoulutus.


Sisäverkkomääräys asettaa selkeitä vaatimuksia

Sähköinfon kursseilla saa oppeja optisten verkkojen asennustöihin.

Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista ohjeistaa, miten yleiskaapelointijärjestelmä ja antenniverkko toteutetaan asuin-, toimitila- ja julkisiin kiinteistöihin.

Määräyksessä on tarkasti määritetty uuden tai uudistettavan sisäverkon toteutusvaihtoehdot, niiden rakenne sekä verkossa käytettyjen rakenneosien vaatimukset, jotka teleurakoitsijan tulee tuntea.

Määräys velvoittaa ensisijaisesti sisäverkkojen omistajaa eli kiinteistöä ja sisäverkkotöiden tekijää eli teleurakoitsijaa. Määräyksessä on velvoitteita myös rakennuttajille, suunnittelijoille ja verkon ylläpitäjille.

Viestintäviraston määräys suosittelee käyttämään kaikissa sisäverkkoon liittyvissä töissä asiansa osaavaa tele- tai antenniurakoitsijaa, koska teleurakointi edellyttää erityisosaamista.

Monet kiinteistöalan rakennuttajat edellyttävät teleurakoitsijalta aina SETI-telepätevyyttä tai että urakoitsija toimittaa vastaavat muut selvitykset tarjouksen yhteydessä. Myös monet tietoliikenneoperaattorit vaativat urakoitsijakumppaneiltaan SETI-telepätevyyttä.