Turvaurakointi edellyttää osaamista ja luotettavuutta

20.11.2014

Turvaurakointi ei edellytä lakisääteistä hyväksyntää tai pätevyyttä lukuun ottamatta säädöksillä säädeltyä paloilmoittimien asennus- ja kunnossapitotoimintaa.

Turvajärjestelmän hankintavaiheessa toimittajien teknisen osaamisen ja toimituskyvyn arviointi voi usein olla hankalaa. Hyvä keino erotella jyvät akanoista on edellyttää turvaurakoitsijalta alan yleisesti hyväksymää sertifiointia, joka osoittaa, että urakoitsijalla on perusasiat kunnossa.

TU-turvaurakoitsijasertifiointi on alan keskeisten rakennuttaja- ja urakointijärjestöjen yhdessä kehittämä pätevyysjärjestelmä, jonka piirissä on jo merkittävä osa turva-alan urakoitsijoita ja toimittajia. TU-sertifioinnista vastaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.


TU-sertifikaatti edellyttää toiminnanohjausjärjestelmää

Turvaurakointia pidetään yleisesti keskimääräistä vaativampana erikoisurakointialueena. Yrityksellä on oltava pätevä henkilöstö, hyvät tekniset tuotteet ja ennen kaikkea suunnitelmallinen toimintatapa.

TU-urakoitsijalla tietoturvamenettelyt on ohjeistettu, henkilöstön ammattitaitoa seurataan ja ylläpidetään ja toiminnanohjauksen toimivuutta seurataan ja tarvittaessa kehitetään.
TU-sertifioidulta yritykseltä edellytetään toiminnanohjausjärjestelmää, jonka piirissä on yrityksen sähköisten turvallisuusjärjestelmien myynti-, asennus- ja ylläpitotoiminta. Sähköisillä turvallisuusjärjestelmillä tarkoitetaan vakiintuneita tietoteknisiä turvajärjestelmiä kuten paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä sekä henkilöturvallisuusjärjestelmiä.


Toiminnanohjaus- vai laatujärjestelmä?

Standardinmukainen laatujärjestelmä on  pienemmälle yritykselle usein ylivoimainen toteuttaa. Jos yrityksessä on jo käytössä esimerkiksi ISO 9001-mukainen laatujärjestelmä, turvaurakoinnin TU-toiminnanohjauksessa voi hyödyntää jo valmiiksi mietittyjä toimintamalleja.

Asennusvaiheeseen sisältyy aina ennen vastaanottotarkastusta ja turvaurakan päättämistä itselleluovutus eli oman työn tarkastus, jolla varmistetaan toimituksen sisällön virheetön suoritus ja sopimuksenmukaisuus. Itselleluovutukseen sisältyy yleensä mm. lopputestaukset sekä dokumentoinnin ja käytönopastuksen varmistus. Turvaurakointiin liittyvien tehtävien kuvaaminen ja yrityksen toimintatavan kirjaaminen luo pohjaa yrityksen pitkäjänteiselle toiminnalle, jolloin yhden henkilön sairasloma tai muu poikkeustilanne ei aiheuta vaaraa toimituksen onnistumiselle.

SETI Oy:n TU-sertifiointitoiminta sai Finas-akkreditointipalvelun akkreditoinnin vuoden 2013 lopulla. Finas on todennut, että SETI:n TU-arviointiprosessi, joka perustuu turvaurakoitsijan toiminnanohjauksen arviointiin, täyttää sertifiointistandardin EN 45011 vaatimukset.

Finas toimii Suomessa kansallisena akkreditointielimenä, jonka tehtävänä on tarjota kansainvälisten kriteerien mukaista akkreditointipalvelua.