Sähkösuunnittelijat vastaavat

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen vastaa urakoitsijoiden väitteisiin CAD-kuvien pimittämisestä: 

Risto HiltunenOn totta, että kaikki sähkösuunnittelijat eivät aina anna CADilla tehtyjen suunnitelmien tietoja sähköisesti urakoitsijoille edelleen muokattavaksi. Miksi näin on, on ongelmana moninainen. Kaiken kaikkiaan rakennuttaja/tilaaja päättää, millä aineistolla urakkatarjoukset tehdään sekä sen, miten ja kenelle suunnitelmia toimitetaan. Suunnittelija toimii siis tilaajan päätöksen mukaisesti.

Tilaaja myös määrittelee suunnittelukyselyissä ja suunnittelusopimuksissa CAD-suunnittelulla tehtävät työt, kuten massoittelutarkkuuden sekä määriteltävien massojen juridisen sitovuuden. Määrälaskenta edellyttää suunnitteluvaiheessa lisätyötä, materiaalien tarkkaa määrittelyä, joka myös hidastaa jonkin verran suunnittelua. Tästä suunnittelijoiden pitää tietysti saada myös korvaus.

Sähkösuunnittelussa käytettäviä CAD-ohjelmia on useita, ne ovat toiminnaltaan erilaisia ja niitä käytetään eri tavoin. Yleisesti CAD-ohjelmien yhteensopivuus on parantunut. Tiedonsiirtotapoja eri CAD-ohjelmien ja laskentaohjelmien välillä ei ole yksiselitteisesti määritelty. Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi siinä, saadaanko CAD-kuvat tulostettua oikein.

Näin ollen sekä sopimusasioissa että tietotekniikan yhteensopivuudessa on kehitettävää, jotta tietotekniikkaa päästään hyödyntämään täyspainoisesti.

Rakentamisen suunnittelun tehtäväluetteloihin sisältyvä talotekniikan TATE 2008, jota parhaillaan viimeistellään, kehittää omalta osaltaan myös sähköisten asiakirjojen käyttöä. Sähkösuunnittelijat NSS ry yhteistyössä Kymdata Oy:n kanssa on tämän kevään aikana tehnyt koko maan kattavan ja suunnittelijoille tarkoitetun koulutuskiertueen tietomallipohjaisesta sähkösuunnittelusta. Koulutus ja tiedottaminen on hyvä keino vaikuttaa sähköisen talotekniikan suunnitteluprosesseihin ja edesauttaa tietotekniikan hyödyntämistä koko ketjussa.

 

 

Viitattu artikkeli: Tarjouslaskentaohjelmat ymmärtävät CAD-kuvia jatkuvasti paremmin 

Kirjoitus on julkaistu Sähkömaailma-lehden numerossa 5/2009.